Filmen «Oppdag kulturskolen» nå også med ukrainsk tekst

10.03.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Filmen «Oppdag kulturskolen» nå også med ukrainsk tekst

OSLO: Nå foreligger kortfilmen «Oppdag kulturskolen» også med ukrainsk tekst. Norsk kulturskoleråd har fått dette gjort for at kommunene enklere kan gjøre sine kulturskoletilbud forståelig og attraktive for alle ukrainere som nå søker nødhavn i landet vårt.

 

> Den ukrainske versjonen ser du nedenfor - eller her på Vimeo

 

Fra før fins filmen med tekst på elleve språk: Arabisk, bokmål, engelsk, farsi, lulesamisk, nordsamisk, nynorsk, polsk, russisk, somali og sørsamisk. Filmen er også tilgjengelig uten tekst.

 

I kortfilmen «Oppdag kulturskolen» formidles kulturskolens narrativ – historiefortelling på snaue hundre sekunder. Filmen synliggjør skoleslagets betydning for den enkelte og for landets lokalsamfunn. Norsk kulturskoleråd har utarbeidet fortellingen som medieproduksjonsselskapet nifti har filmatisert.

 

Filmen tilbys tekstet på elleve språk (samt uten tekst) og kan ses på Vimeo av alle som vil. Den kan kostnadsfritt benyttes av alle medlemskommuner i Kulturskolerådet, til å vise fram hva kulturskolens rolle er og hva skoleslaget kan bety for en kommune og for kommunens innbyggere.

 

– Norsk kulturskoleråd har ønsket å lage en overgripende fortelling om kulturskolen og dens betydning for den enkelte og for lokalsamfunnet. Det gjør vi for at politikere, og innbyggerne for øvrig, skal ha en klar oppfatning av kulturskolens kompetanse og verdier, og for å skape et bredt engasjement for fremtidens kulturskole, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Samtlige av filmens versjoner fins på Vimeo:

 

Historiefortellingen har blitt laget i sammenheng med Kulturskolerådets arbeid med å implementere organisasjonens nyeste strategidokument, «Strategi 2032 – Med kulturskolen inn i fremtiden», som ble vedtatt av Kulturskolerådets landsting i 2020.

 

Historiefortellingen ble til i et samspill mellom Kulturskolerådets hovedstyre og administrasjon, der hovedstyrets nestleder, Terje Lindberg, har vært sentral både som idéskaper og hovedtekstforfatter. Slik ble narrativet «Oppdag kulturskolen»:

 

Oppdag kulturskolen

 

Vi ser dem en og en, og av og til i noen små grupper, på vei med en ekstra glød i øynene. Det er elever på vei til kulturskolen.

 

Hadde vi tatt følge med dem inn i øvingsrommene, ville vi sett våre barn og unge bøyd over noter og manus og paletter. Konsentrert. Av og til frustrert. Vi ville sett et indre driv for å få det til. Vi ville vært nært noe dypt menneskelig: Ønsket om å mestre.

 

Kulturskolen bygger mennesker gjennom kunstfagene. Det gir selvtillit og trygghet i livsutøvelsen med andre. Lærerne er der med mangeårig kunstutdanning, ofte utøvere selv, og de deler sitt talent med våre barn. Visjonen er en kulturskole er for alle, og kulturskolen kan gi mer til flere. Den kan åpne nye rom for uttrykksglede gjennom kunstfagene til mennesker i alle livssituasjoner. Kulturskolen står derfor klar til å bli oppdaget av hele samfunnet som en kilde til kreativitet og livsmestring.

 

Det å bygge mennesker er å bygge samfunn. Så oppdag kulturskolen!

 

Vil du se hele videoutvalget på Kulturskolerådets Vimeo-kanal?

Du finner samtlige filmer her  over 100 i tallet nå

Les flere nyheter!