SKUG til Musikkpedagogdagen 2023

14.11.2022 Egil Hofsli (tekst) SKUG (foto)
Del på:

SKUG til Musikkpedagogdagen 2023

OSLO: SKUG (Samspill og Komponering Uten Grenser)-senteret ved Kulturskolen i Tromsø fokuseres under Musikkpedagogdagen 2023. Denne fagdagen for musikkpedagoger  arrangeres torsdag 2. februar 2023 og tema blir mangfold og inkludering. Norges musikkhøgskole arrangerer, med Norsk kulturskoleråd som samarbeidspartner.

 

For at flest mulig skal kunne delta, arrangeres denne fagdagen som nettkonferanse, og vil bli skreddersydd for musikkpedagoger både i kulturskolen og alle andre skoleslag. Flere aktører skal bidra, og SKUG er altså en av disse.

 

Ingen grenser for hvem som kan få undervisning 

 

SKUG (Samspill og Komponering Uten Grenser)-senteret ved Kulturskolen i Tromsø, er et ressurssenter for spesielt tilpasset musikkundervisning. Ved å ta i bruk og utvikle programvarer og instrument som er en kombinasjon av datateknologi, tilgjengelighetsteknologi (for eksempel brytere) og musikkteknologi er det ingen grenser for hvem som kan få undervisning ved SKUG-senteret.

SKUG-senteret er også en tilpasset arbeidsplass for tre funksjonsvarierte arbeidstakere som jobber som musikere, komponister og testere av tilpassede musikkinstrumenter.

 

På SKUG-senteret ønsker man at hver og en skal oppleve at de kan spille selv. For å få til dette brukes instrument og metodikk som tilpasses hver enkelt elev. Noen spiller standardinstrument, men har behov for tilpasning av notasjon, innlæringsmetoder eller læringsmiljø. Andre elever trenger databaserte musikkinstrument som kan spilles med øye- eller bryterstyring. Med et instrument som eleven kan mestre, kan alle få muligheten til å lære og utvikle seg i musikalsk samspill med de andre elevene på kulturskolen.

 

Å ta i bruk digitale instrument skaper også muligheter for nye musikalske uttrykk og lydbilder, noe som både elever og lærere kan finne spenning i å utforske.

 

Einar Berg-Olsen og Elin Skogdal

 

På Musikkpedagogdagen er SKUG representert ved musikkpedagogene Einar Berg-Olsen og Elin Skogdal, begge med mye undervisningserfaring fra tilpasset musikkopplæring.

 

Berg-Olsen har studert musikk og musikkteknologi, med piano som hovedinstrument, ved Universitetet i Tromsø. Skogdal har studert musikk med fløyte som hovedinstrument ved Universitetet i Tromsø, deretter i Stockholm og Bratislava. Hun har tilleggsutdanning i spesialpedagogikk.

 

I 2003 startet de å arbeide i SKUG-prosjektet, med fokus på å utforske teknologi sammen med musikere med ulike funksjonsnedsettelser, med mål om å finne måter å spille på for musikere som ikke kan spille tradisjonelle instrument. Prosjektet utviklet seg til å bli et undervisningstilbud, og etter hvert et ressurssenter for tilpasset musikkopplæring ved Kulturskolen i Tromsø.

 

Inspirasjon og påfyll

  

At Norges musikkhøgskole (NMH) står i spissen for dette arrangementet, er i tråd med Norsk kulturskoleråds dreining fra å stå som hovedleverandør av innhold, til å gå inn i tettere samarbeid med universitets- og høgskolesektoren, for å bidra til kompetanseheving av nåværende og framtidige pedagoger. Det er utdanningsinstitusjonene som besitter spisskompetansen for etter- og videreutdanning av kulturskolepedagoger. Samtidig ser NMH at et samarbeid med Kulturskolerådet vil være en styrke med tanke på å treffe målgruppa med godt innhold.

 

På arrangørhold håper en at fagdagen vil gi inspirasjon og faglig påfyll til deltakerne, slik at de kan se sitt arbeid opp mot lokalt læreplanarbeid.

 

Program og påmelding

 

Hele program for Musikkpedagogdagen presenteres 1. desember og samme dag åpner påmeldinga. Følg med på denne nettsida på nmh.no, for mer informasjon.

 

Informasjon vil også komme her på kulturskoleradet.no og i nyhetsbrevet Kulturtrøkk som det er gratis å abonnere på.

Les flere nyheter!