Riis-prisen 2023: Fokus på visuell kunst i kulturskolen

2022 Riis-prisen bilde .png
2022 Riis-prisen bilde .png
10.11.2022 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Riis-prisen 2023: Fokus på visuell kunst i kulturskolen

TRONDHEIM: Nå er det klart, Riis-prisen 2022 får en etterfølger, men med et annet innhold og fokus. I prosjektet Riis-prisen 2023 skal det handle om visuell kunst i kulturskolen, og det legges opp til nasjonal synliggjøring av et mangfold av kunst laget av ungdom i alderen 13–18 år.

 

Norsk kulturskoleråd får altså også i 2023 med seg konsernet Andr. L. Riis som samarbeidspartner i et prosjekt der alle landets kommunale kulturskoler inviteres til å delta. Disse oppfordres til å sende inn elevkunst som blir med i konkurransen om å bli ett av de tolv utvalgte månedens bilder i 2023.

 

Viktig: 15. desember 2022 er første frist

 

Invitasjonen til å delta i prosjektet Riis-prisen 2023, sendes i november ut til de kommunale kulturskolene. – Vi ber om at invitasjonen og informasjonen snarest videresendes til lærere i visuell kunst-faget, sier Fabiola Charry, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for Riis-prisen 2023. Med seg i prosjektledelsen har hun et team av andre rådgivere i Kulturskolerådet.

 

Charry sier at fristen for innsending av elevarbeid til de ulike tolv «delkonkurransene» er den 20. i måneden før, men hun opplyser også om et viktig unntak som kommer allerede nå og gjelder for Månedens bilde i januar 2023:

 

– Her er fristen for innsending av konkurransebidrag torsdag 15. desember 2022, sier Fabiola Charry.

 

Nasjonal utstilling og tre prisvinnere

 

Den første i hver måned i 2023 vil det bli offentliggjort ett utvalgt bilde på flere steder i samarbeidspartnernes kommunikasjonskanaler på nett og i sosiale medier.

 

Disse tolv bildene vil så bli med på en nasjonal utstilling, som finner sted i Trondheim i desember 2023.  Blant de tolv utvalgte bildene vil det ved utstillingsåpninga bli offentliggjort tre prisvinnere (første-, andre- og tredjepris). Disse utvelges av en fagjury med høy kunstfaglig kompetanse.

 

Nytt innhold – ny form

 

Riis-prisen 2023 – visuell kunst i kulturskolen, er en videreføring av Riis-prisen 2022 der låtskriving og visuell kunst sto i sentrum. Intensjonen med videreføringen av Riis-prisen er å fremme faget visuell kunst i kulturskolen, og tilrettelegge for en nasjonal synliggjøring av mangfoldige uttrykksformer og teknikker innen todimensjonale elevarbeid i sjangerne maleri, tegning, foto og grafikk.

 

Et essensielt mål for prosjektarrangørene er å skape gode ytringsarenaer for kulturdeltaking med og for ungdom innen visuell kunst i alderen 13 til 18 år.

 

> Se kriterier for deltakelse og annen informasjon i invitasjonen

Les flere nyheter!