Ny nettside om mangfold og inkludering i kulturskolen

12.04.2023 Egil Hofsli (tekst) kulturskoleradet.no (foto)
Del på:

Ny nettside om mangfold og inkludering i kulturskolen

TRONDHEIM: Bedre inkludering og mer mangfold og innenforskap i kulturskolen. Det er et fokusområde med høy prioritet i Norsk kulturskoleråd. En egen strategi er utarbeidet for å styrke dette arbeidet, og nå kommer en ny nettside som en håper vil være nyttig for kulturskoleledere og -lærere som arbeidet for å gjøre kulturskolen mer inkluderende og mangfoldig.

 

Nettsida har allerede nok innhold til den er gjort tilgjengelig denne uka. Alt som er utlagt av informasjon er korrekt, men nettsida er fortsatt under oppbygging og mer innhold kommer i løpet av april og mai. Deretter vil nettsida holdes oppdatert, slik at den hele tida skal være et relevant hjelpemiddel for landets kommunale kulturskoler.

 

> Her finner du nettsida Mangfold og inkludering på kulturskoleradet.no

 

Der vil en finne informasjon om ulike, relevante ressurser som fins for kulturskoler som ser behov for å bli bedre på mangfold, inkludering og innenforskap. Her skal du finne informasjon om nettbaserte ressurser, oversikt over relevante kompetansemiljø, aktuelle filmer og presentasjoner samt fagartikler og forskning.

 

Den nye nettsida er laget av Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsavdeling i samarbeid med rådgiverne Elin Kvernmoen, Anna Rennemo og Ragnhild Skille.  

 

Opptrapping siden 2016

 

Norsk kulturskoleråd har siden 2016 styrket arbeidet med mangfold og inkludering. Strategien Mangfold, inkludering og innenforskap (utgitt 2022) bygger på forventninger fra ulike føringsdokument samt kommunenes og organisasjonens erfaringer fra tidligere arbeid med kulturelt mangfold i perioden 2016–2022.

 

Viktige faktorer for dette arbeidet er Norsk kulturskoleråds visjon, Kulturskole for alle, og strategiene Mangfold, inkludering og innenforskap og Strategi 2032. I tillegg er operasjonalisering av Kulturskolemanifestet et viktig utgangpunkt for Norsk kulturskoleråd i arbeidet med mangfold, inkludering og innenforskap.

Les flere nyheter!