UniKuP på oppløpssida – stor aktivitet i innovativt forskningsprosjekt

26.03.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon) Diverse (foto)
Del på:

UniKuP på oppløpssida – stor aktivitet i innovativt forskningsprosjekt

NTNU-satsinga Universitetskulturskoleprosjektet (UniKuP) er inne i sitt siste år. Ledelsen i forskningsprosjektet – som i 2021 ble tildelt fem millioner kroner i støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse –  har som mål å etablere universitetskulturskolen som et varig partnerskap lokalt samt bidra til flere universitetskulturskoler nasjonalt.

 

UniKuP ledes av Institutt for musikk (IMU) ved Det humanistiske fakultet ved NTNU. Norsk kulturskoleråd og Trondheim kulturskole er blant NTNUs partnere i prosjektet.

 

UniKup rommer i alt 15 delprosjekt som alle som vil kan titte nærmere på – på UniKuPs nettside.

 

Intensjonen med UniKuP er å styrke samarbeidsstrukturer mellom kulturskolen og høyere utdanning for å utvikle bedre kulturskoler og bedre utdanninger. UniKuP er finansiert av HK-dir program for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning, og foregår i prosjektperioden 2022–2024 i Trondheim.

 

Partnere i prosjektet –  foruten Kulturskolerådet og kulturskolen i Trondheim – er Institutt for musikk (NTNU), Institutt for lærerutdanning (NTNU) og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (Nord Universitet).

 

En intensjon i UniKuP er å etablere universitetskulturskolen som et varig partnerskap lokalt, og å bidra til flere universitetskulturskoler nasjonalt. I Trondheim er det nå naturlig nok en pågående dialog mellom kommune og universitet, for å berede grunnen for det en ved NTNU håper skal bli et varig samarbeid fra 2025.

 

Samskapt FoU-arbeid, kombinerte stillinger og utvikling av modeller for samhandling og kunnskapsflyt er sentralt i UniKuP. Denne samhandlingen er nødvendig for å identifisere hva slags kompetanse fremtidens kulturskole trenger, og hvordan høyere utdanninger best kan utdanne denne. Gjennom slik samhandling vil UniKuP styrke kunstfaglige utdanningskulturer i lærerutdanning, tydeliggjøre barn og unge som målgruppe i høyere musikk- og kunstfagsutdanning, og styrke sammenhenger mellom kultur og helse i utdanning og yrke.

 

> Mer om UniKup på ntnu.no

> Annen relevant lesing: Fem mill. kr. til UniKuP (nyhetssak, kulturskoleradet.no, 2021)

Les flere nyheter!