KIL (Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet)

Del på:

I samarbeid med kulturskoleorganisasjonene i Danmark, Norge og Sverige har Norsk kulturråd i perioden 2018–2019 satt et spesielt fokus på kulturskolens muligheter som inkluderende kraft i lokalsamfunnet - gjennom Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL). Satsingen på KIL er en del av prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden.

 

Felles mål for de nordiske kulturskoleorganisasjonene er å bidra til at kulturskolene inkluderer flere av dem som i dag ikke deltar i kulturskolens tilbud og aktiviteter. Intensjonen har vært at kulturskolene i Norden gjennom KIL skal tilføres økt kunnskap om, og innsikt i, hvordan nyankomne, flyktninger, asylsøkere samt minoritetsspråklige og andre med ulik kulturell bakgrunn, kan inkluderes gjennom kommunenes kunst- og kulturtilbud.

 

Norsk kulturskoleråd har bidratt til prosjektet med prosjektledelse, og derfor har KIL også fått sin egen nettside her på kulturskolerådets nettsted, kulturskoleradet.no.

 

Har du spørsmål, kommentarer, ønsker om nytt innhold o.l.: Send e-post hit.

 

Innhold

> Dokument

(Artikler, presentasjoner o.l.)

Filmer

> Nyhetssaker

Ofte stilte spørsmål

 

Meny - tematisk

> KIL-Forsk

> KIL-prosjektet - beskrivelse

> Kulturskolen som inkluderende arena

 

Nyeste bidragene

> Dokument: Kulturskolemanifestet - på dansk, norsk og svensk

(Utlagt: 9. november 2020)

> Film: Opptak fra skandinavisk webinar om kulturskolen som inkluderende kraft

(Utlagt: 9. november 2020)

> Dokument: Kim Boeskovs presentasjon på webinaret 20. oktober 2020

(Utlagt: 9. november 2020)

> Dokument: Pål Jentoft Johnsens presentasjon på webinaret 20. oktober 2020

(Utlagt: 9. november 2020)

> Dokument: Niels Righolts presentasjon på webinar 20. oktober 2020

(Utlagt: 9. november 2020)

> Nyhet: Skandinavisk webinar om kulturskolen som inkluderende kraft

(Utlagt: 29. sept. 2020)

> Dokument:

Sluttrapport for KIL 2018-2019 med vedlegg

(Utlagt: 17. april 2020,

oppdatert: 22. april 2020)

> Dokument: KIL-filmene - transkripsjoner

(Utlagt: 14.02.2020)

> Nyhet: Nordisk kulturskolemanifest med potente anbefalinger

(Utlagt: 30.11.2019)

> Dokument: Kulturskolemanifest

(Utlagt: 30.11.2019)

> Nyhet: Nordic Dialogues: Arena for nordisk erfaringsutveksling – også på kulturskolefeltet

(Utlagt: 26.11.2019)

> Film: Udbyttet af KIL projektet i en lokal sammenhæng?

(Utlagt: 26.11.2019)

 

  

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål andre allerede har stilt oss om KIL. Kanskje finner også du svaret du behøver her.

 

Til Ofte stilte spørsmål

Merk: Her fins bare testinnhold.

 

Siste nytt

Skandinavisk webinar om Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet

TØNSBERG: Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet var tema, da Norsk kulturskoleråd 20. oktober var vertskap for et webinar for et skandinavisk publikum. Kulturskolerådet står sammen med sine skandinaviske søsterorganisasjoner bak utviklingsprosjektet med samme navn som webinartemaet. Webinaret ble arrangert 20. oktober.

 

> Les nyhetssak

> Se opptak av webinaret

> Se presentasjoner fra webinaret (v/Righolt, Boeskov, Jentoft Johnsen)

 

 Mer nytt

Nordisk kulturskolemanifest med potente anbefalinger

OSLO: Kulturskolene må ses som naturlig samarbeidsparter og bidragsytere i utøvelse av kulturpolitikk. Kunst- og kulturopplæring legger viktige premisser for kultursektoren, og må beregnes inn i det politiske arbeidet.

 

Sånn heter det innledningsvis i anbefalingene som gis i dokumentet Kulturskolemanifest, som er laget av de ti kommunene som utgjør det som har blitt hetende Kulturskolenettverket og som sammen har utgjort Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL).

 

> Les mer

 

Nordic Dialogues: Arena for nordisk erfaringsutveksling – også på kulturskolefeltet

OSLO: Politikere, ledere, kunstnere, kulturarbeidere og kulturskolelærere samles 2.–3. desember på konferansen Nordic Dialogues i Oslo for å utveksle erfaringer. Og spørre seg:

 

Hvordan skal vi realisere potensialet i et mangfoldig Norden? Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL) blir også et team på konferansen.

 

Les mer