Nordisk kulturskolemanifest med potente anbefalinger

Kulturskolemanifest
KULTUSKOLEMANIFEST: Dokumentet inneholder anbefalinger på nordisk og nasjonalt nivå samt på regionalt og lokalt nivå.
29.11.2019 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Nordisk kulturskolemanifest med potente anbefalinger

OSLO: Kulturskolene må ses som naturlige samarbeidsparter og bidragsytere i utøvelse av kulturpolitikk. Kunst- og kulturopplæring legger viktige premisser for kultursektoren, og må beregnes inn i det politiske arbeidet.

 

Sånn heter det innledningsvis i anbefalingene som gis i dokumentet Kulturskolemanifest, som er laget av de ti kommunale kulturskolene som utgjør det som i manifestet har blitt hetende Kulturskolenettverket, men som også er kjent som prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL). Mer om KIL lengre nede i artikkelen samt på KILs egen nettside her.

 

Her finner du dokumentet Kulturskolemanifest (på flere språk)

 

Anbefaling til Nordisk ministerråd

 

Anbefalingene gis til politikere og andre som har innflytelse på hva fremtidens kulturskole skal være. «Vi må først og fremst ta utgangspunkt i at alle mennesker er en ressurs, at alle har noe å bidra med», heter det i innledningen til anbefalingene.

 

Nettverket anbefaler videre Nordisk ministerråd om å ta til orde for en felles nordisk kulturskolepolitikk ved å legge til rette for

  • erfaringsdeling på nordisk nivå gjennom lærerutveksling og kompetanseutvikling
  • ressursutveksling og opprettelse av praksisplasser i Norden
  • nordisk kartlegging av kulturskolekompetanse
  • samarbeid om utdannelse(r)
  • at alle kommuner skal ha et fullgodt kulturskoletilbud for å imøtekomme alle barns rett til kunst og kultur!

Anbefalinger og prinsipp

 

Manifestet inneholder flere anbefalinger på nordisk og nasjonalt nivå samt på regionalt og lokalt nivå. Videre rommer oppropet følgende seks prinsipp som sammenfatter nettverkets tanker og visjoner for et inkluderende samfunn og kulturskolens rolle, forpliktelser og aktiviteter i dette arbeidet:

 

1) Kunst og kultur skaper arenaer for tilhørighet, fellesskap og deltakelse som er en forutsetning for det nordiske demokratiet.

 

2) Kulturskolen er en viktig bidragsyter i det helhetlige oppvekstløpet der barn og unge dannes som mennesker, utvikler kunnskap og tilhørighet og finner sin egen stemme i samfunnets fellesskap.

 

3) Kulturskolens verdisyn bygger på menneskerettighetserklæringen, og skal se hvert menneske som en ressurs.

 

4) Kulturskolen skal være et tilgjengelig sted i barn og unges liv, for kunst og kulturopplevelser, for personlig, sosial og kunstnerisk vekst og utvikling, uavhengig av kjønn, sosial klasse, etnisitet, legning, økonomi og opprinnelse.

 

5) Kulturskolen skal ha en struktur og tilby aktiviteter som fremmer deltagelse av alle grupperinger slik at rettigheten til å kunne delta i kunst- og kulturlivet blir reell. Kulturskolen skal benytte de mulighetene som ligger i den digitale utviklingen.

 

6) Kulturskolen skal være i kontinuerlig utvikling. Kulturskolen skal være bærer av kontinuitet og tradisjon, men også være i forkant av kunst- og kulturutviklingen og relevant i det samfunnet den springer ut fra.

 

Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL)

 

I samarbeid med kulturskoleorganisasjonene i Danmark, Norge og Sverige har Norsk kulturråd i perioden 2018–2019 satt et spesielt fokus på kulturskolens muligheter som inkluderende kraft i lokalsamfunnet. Satsingen på prosjektet KIL er en del av prosjektet «Inkluderende kulturliv i Norden».

 

Felles mål for de nordiske kulturskoleorganisasjonene er å bidra til at kulturskolene inkluderer flere av de som i dag ikke deltar i kulturskolens tilbud og aktiviteter. Intensjonen har vært at kulturskolene i Norden gjennom KIL skal tilføres øke kunnskap om, og innsikt i, hvordan nyankomne, flyktninger, asylsøkere samt minoritetsspråklige og andre med ulik kulturell bakgrunn, kan inkluderes gjennom kommunenes kunst- og kulturtilbud.

 

Gjennom deltakelse i KIL øker kulturskolenes kompetanse og gjennomføringsevne, både hos kulturskolelærere, kulturskolerektorer, kulturskoleeiere og andre involverte, for å styrke rollen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet.

 

KIL er et kulturskoleutviklingsprosjekt på leder- og eiernivå. Ledere fra ti kulturskoler i Norge, Sverige og Danmark har møttes to ganger årlig i prosess omkring hvordan kulturskolene kan utnytte sitt potensiale som inkluderende kraft i lokalsamfunnet. Kommunene som har vært med er Larvik, Malvik, Ringerike, Tromsø (Norge), Halstahammar, Simrishamn, Vara (Sverige), Brøndby, Tønder, Aarhus (Danmark).

 

Melding til barn og unge i Norden

 

Manifestet innledes for øvrig med følgende melding til barn og unge i Norden:

 

«Du har rett til kunst og kultur! Derfor skal kulturskolen være en del av livet ditt - den skal se deg og dine interesser. Samtidig skal den utfordre deg, den skal få deg til å se og høre nye ting, og den skal henge sammen med samfunnet rundt deg. Kulturskolen skal spørre deg om råd og være til stede der du er og vise deg kunnskapen og engasjementet den rommer.

 

Men viktigst: Kulturskolen skal være for alle barn og unge, hele året slik at du kan være der sammen med noen du kjenner og noen du ikke kjenner, og få erfaringer som vil bety noe for deg!»

Les flere nyheter!