Stor interesse for veiledning i kulturskoleutvikling

2018 Veiledning 11.10.png
KLAR TIL NY INNSATS: Veilederkorpset i Norsk kulturskoleråd skal neste år veilede kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kommunens kulturskole.
11.10.2018 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Stor interesse for veiledning i kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: Søkeiveren blant landets kommuner har vært stor etter at Norsk kulturskoleråd i juni utlyste en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling. 93 kommuner har meldt sin interesse om å få slik veiledning i 20192020.

 

Et gledelig høyt tall, synes en i Norsk kulturskoleråd. – Det er stor søkeriver, og det er stor og god geografisk spredning. Det er flott at så mange kulturskoler ønsker å fokusere kulturskoleutvikling, og det i samarbeid med sin eier. At Norsk kulturskoleråd får være en katalysator i denne sammenhengen, er en stor tillitserklæring til oss, sier Åste Selnæs Domaas (bildet t.h.)leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

I første veiledingsrunde - som ble gjennomført i 20162018, fikk 50 kommuner veiledningshjelp. Hvor mange som vil få veiledning i runde to avgjøres innen 1. november. 

 

Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen.

  

Mer informasjon om Norsk kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling

 

Disse ønsker veiledning nå

 

I første veiledningsrunde i regi av Norsk kulturskoleråd fikk 50 kommuner hjelp til å utvikle sine kulturskoler. Nå søker 93 (tallet oppjustert fra 92 rett etter at denne artikkelen første ble publisert, red.anm.) nye kommuner om tilsvarende veiledningshjelp. Disse er:

 

 • Akershus: Frogn, Gjerdrum, Lillestrøm, Nes
 • Aust-Agder: Froland, Grimstad, Tvedestrand, Åmli
 • Buskerud: Ringerike, Øvre Eiker
 • Finnmark: Gamvik, Hammerfest, Lebesby, Porsanger, Vadsø
 • Hedmark: Alvdal, Engerdal
 • Hordaland: Fjell, Jondal, Odda, Ullensvang
 • Møre og Romsdal: Averøy, Giske, Kristiansund, Rauma, Sande, Skodje, Smøla, Sunndal, Tingvoll, Ulstein, Ørskog, Ørsta, Ålesund
 • Nordland: Alstahaug, Ballangen, Bodø, Brønnøy, Fauske, Hamarøy, Leirfjord, Narvik, Nesna, Rana, Saltdal, Steigen, Sømna, Vefsn, Vågan
 • Oppland: Dovre, Gjøvik, Gran, Lesja, Sør-Aurdal
 • Rogaland: Sola, Time
 • Sogn og Fjordane: Bremanger, Leikanger, Luster, Sogndal, Stryn, Vågsøy
 • Telemark: Nome, Porsgrunn, Tinn, Tokke
 • Troms: Ibestad, Målselv, Salangen
 • Trøndelag: Agdenes, Hemne, Indre Fosen, Klæbu, Levanger, Meldal, Nærøy, Orkdal, Røros, Skaun, Snillfjord, Stjørdal, Trondheim
 • Vest-Agder: Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Vennesla
 • Vestfold: Færder, Holmestrand, Tønsberg, Re
 • Østfold: Sarpsborg

I alt 42 av disse kommunene inngår i en av 14 grupper med to eller flere kommuner som søker veiledning i fellesskap. Mange kommuner står overfor sammenslåingsutfordringer, og i den sammenhengen ser flere at en kan ha utbytte av veiledning i fellesskap med sine "sammenslåingspartnere".

 

Samtlige kommuner som ønsker deltakelse i den nye veiledningsrunden har vært nødt til å sende inn søknad – også hver enkelt av de kommunene som ønsker å motta veiledning i fellesskap med andre kommuner. 

 

For kulturskolerådet er det viktigste å tilby veiledning av høy kvalitet til alle de veisøkerne som blir med i denne veiledningsrunden. Denne veiledningen er et tilbud til kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å etablere et permanent utviklingsarbeid knytta til kulturskolen i kommunen. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Videreutvikle kultur for utviklingsarbeid

 

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med vekt på læring, kompetanse og danning, både for den enkelte og for kulturskolene som fellesskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet.

 

Satsingen skal styrke kulturskoleeiers og -ledernes kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt ved at de etablerer gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Mer veilederkompetanse og viktig støtteapparat

 

Første runde av denne veiledningstjenesten ga Norsk kulturskoleråd mange nyttige erfaringer og konstruktive tilbakemeldinger som gjør at kulturskolerådet nå mener det kan tilby en enda bedre veiledertjeneste. Veilederkorpset spisses i kvalitet: Det blir noen færre veiledere, men veiledernes kompetanse styrkes både hva gjelder teoretisk ballast og praktisk veiledererfaring.

 

Les også: Styrka veilederkorps klart til innsats

 

Norsk kulturskoleråds veilederkorps trekker fortsatt veksler på ei ekstern ressursgruppe, der hvert medlem besitter toppkompetanse innen veiledning og veiledningsopplæring. Ressursgruppa har to oppgaver: Utvikle veilederkorpsmedlemmenes kompetanse samt delta i prosessen med å utvikle veiledingsordningen.

 

Per nå består ressursteamet av Roy-Asle Andreassen (tidligere førstelektor ved Høgskulen i Volda), Inger-Anne Westby (førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole) og Gunnar Skaar (tidligere utdanningsdirektør i Vest-Agder).

 

Gratis veiledning over tre semester - for medlemskommuner

 

Veiledningen er gratis for kommuner som er medlemmer av Norsk kulturskoleråd. Kostnader i forbindelse med reise til erfaringsdelingssamlinger dekkes av den enkelte veisøkerkommune.

 

Veiledningen foregår over tre semester. I denne perioden deltar veileder i møter med kulturskoleeier, kulturskoleleder og ressurslærer gjennom hele perioden. Det legges opp til samlinger for erfaringsdeling mellom veisøkergrupper i løpet av perioden. En felles samling for alle veisøkerkommunene vil arrangeres som avslutning på veiledningsperioden.

 

Veiledningen starter med et avtale- og kontraktsmøte med veisøkerkommunene i løpet av januar 2019.

 

Krav: Rammeplanen må være vedtatt innen veiledningsstart

 

I utvelgelsen av veisøkere legger Norsk kulturskoleråd til grunn at veisøker har et ønske om skolebasert utvikling av, og kvalitetsarbeid i, kulturskolen som skoleslag og kommunal ressurs.

Det er en forutsetning at kommunen har vedtatt rammeplanen som del av kommunens plandokument, eller har konkretisert en tidsplan for dette.

 

Viktige datoer

 

 • 1. november 2018: Norsk kulturskoleråd gir kommunene beskjed om de får plass eller ikke i denne veiledningsrunden.
 • Januar 2019: Avtale- og kontraktsmøte med de utvalgte veisøkerkommunene.
 • Januar 2019juni 2020: Veiledningen gjennomføres i denne perioden.

Les flere nyheter!