Folkedansen mister fotfeste i kulturskolen

img_181.jpg
BEKYMRET: Bjørn Aksdal i Rådet for folkemusikk og folkedans. (Foto: privat)
23.04.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Folkedansen mister fotfeste i kulturskolen

TRONDHEIM: Folkedansens posisjon i kulturskolen er skremmende liten, og situasjonen ser ut til å bli bare verre.

 

Bare tolv norske kulturskoler har rapportert om et fast undervisningstilbud i norsk folkedans.

 

Det sier Bjørn Aksdal, i Rådet for folkemusikk og folkedans. Aksdal er førsteamanuensis og rådets fagansvarlige for folkemusikk, og har hatt ansvaret for en undersøkelse om situasjonen for folkemusikk og folkedans i kulturskolen. Konklusjonen etter at svar er innhentet fra 271 kulturskoler er i Aksdals øyne svært nedslående for folkedansens vedkommende.

 

• 4,4 prosent (12 skoler) av kulturskolene i undersøkelsen har et fast eller prosjekt-/kursbasert undervisningstilbud i norsk folkedans. 95,6 prosent (259 skoler) har intet tilbud

 

• I ni fylker fins kulturskoler med undervisning i norsk folkedans. Tre av fylkene har to kulturskoler med slikt tilbud (Aust-Agder, Oppland og Sør-Trøndelag). Seks fylker har én skole hver med folkedanstilbud (Buskerud, Hordaland, Nord-Trøndelag, Nordland, Rogaland og Telemark)

 

• 712 elever mottar i dag undervisning i norsk folkedans i regi av kulturskolene. Trekker en fra de elevene som bare er knyttet til kurs og prosjekt av kortere varighet, har kulturskolene 164 faste folkedanselever

 

• Det fins 18 folkedanslærere i kulturskolene fordelt på de ni fylkene. Hvis en ser bort i fra lærerne som kun deltar i prosjektbasert undervisning, er det åtte lærere som gir fast folkedansundervisning

 

– Mangel på etterspørselFlest kulturskoler (28 prosent) oppgir ”mangel på etterspørsel” som hovedårsak til manglende folkedanstilbud, etterfulgt av ”annet tilbud fins i kommunen” (22 prosent) og ”mangel på lærere” (18 prosent). Økonomien kommer på fjerde plass med 12 prosent.

 

– Det kan se ut til at konkurrerende tilbud innenfor organisasjonene lokalt ser ut til å skremme en god del av kulturskolene fra å realisere eventuelle planer om å starte et undervisningstilbud i norsk folkedans, sier Aksdal.

 

De fylkene hvor flest kulturskoler begrunner et ikke-eksisterende folkedanstilbud med mangel på etterspørsel er ifølge Aksdal noe overraskende Hordaland, Oppland, Rogaland, Møre og Romsdal og Telemark.

 

– Flere av disse fylkene er blant landets mest tradisjonsrike og aktive områder når det gjelder folkedans, sier Aksdal.

 

Bedre for folkemusikken

 

Situasjonen er lysere for folkemusikkens del. Drøyt 42 prosent (112 skoler) av skolene som svarte i undersøkelsen har et undervisningstilbud i folkemusikk. Tar en med de skolene som sier at de har folkemusikk integrert i annen undervisning ser en at et flertall på drøyt 53 prosent av skolene gir en eller annen form for undervisning i norsk folkemusikk.

 

Tiltak for styrke folkedanstilbudet

 

Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) vil ikke sitte som veggpryd og se på folkedansens posisjon i kulturskolen krymper ytterligere. Rådet er i samarbeid med Norsk kulturskoleråd om å finne tiltak som kan rette på situasjonen. Flere ideer er luftet og vurderes av samarbeidspartnerne. I første omgang vil det nå bli tilbud om både folkedans- og folkemusikkurs på Kulturskoledagene 2009 i Sola i september. Der vil Rff i tillegg ha egen stand.

 

Fyldigere sak om undersøkelsen kommer i Kulturtrøkk nr. 2 som utgis 8. juni.

Les flere nyheter!