Kulturskolen i Aps program

img_193.gif
img_193.gif
24.04.2009 Egil Hofsli
Del på:

Kulturskolen i Aps program

OSLO: Arbeiderpartiets landsmøte er over, og programmet utformet. Skoleslaget kulturskole er nevnt ett sted i partiets program, på side 52:

 

"Arbeiderpartiet vil gi tilbud om plass i kulturskole til alle barn som ønsker det. Som en del av kulturløftet vil vi styrke kulturskoletilbudet og ha ordninger som sikrer at alle kan delta uavhengig av økonomi. Vi vil bedre den sosiale rekrutteringen til kulturskolene, slik at pris ikke er et hinder for å delta. Vi vil legge til rette for at flere får et kkulturskoletilbud gjennom SFO."

Les flere nyheter!