Talte varmt for kulturskolen på Ap-landsmøtet

img_194.jpg
TALTE KULTURSKOLESAKEN: Aase Sætran. (Foto: Trondheim kommune)
24.04.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Talte varmt for kulturskolen på Ap-landsmøtet

OSLO: La oss sammen løfte satsinga på kulturskolen i høstens valgkamp. La oss gjøre det for de 26 000 som står i kø. La oss innføre pristak og opprette flere plasser, slik at dette blir et tilbud for de mange – ikke for de få.

 

Det sa Aase Sætran i sin tale på Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo. Sætran, som er sentralstyreleder i Norsk kulturskoleråd, deltar på landsmøtet som delegat fra Sør-Trøndelag.

Her er hele Sætrans landsmøtetale:

 

"Kjære landsmøte, det er i kommunene vi lever våre liv. Det er i kommunene vi skaper livskvalitet og trivsel. Vi vil ha mer rettferdighet og bedre fellesskapsløsninger. Full barnehagedekning, en bedre skole og en trygg og verdig eldreomsorg. Men livskvalitet og trivsel er mer enn å få dekket grunnleggende behov, derfor er Arbeiderpartiet også kulturpartiet, med mål om én prosent av statsbudsjettet til kultur.

 

I dag får 150 000 barn og unge undervisning i kulturskolen. Men samtidig står 26 000 barn og unge i kø. Synes vi det er rettferdig? Synes vi det er rettferdig at en tolvåring som har lyst til å lære seg å spille gitar må vente til han er 15 før han får mulighet til å prøve seg? Da kan han ha mista lysten. Da kan han ha mista drømmen!

 

Kulturskolen er forankra i opplæringsloven, og er en skole, en opplæringsinstitusjon som setter den enkelte elev i sentrum. Den er ut over det også en viktig kulturinstitusjon i kommunene. Målet for undervisninga er elevens personlige utvikling; at skolen skal bidra til å skape mennesker som mestrer sin tilværelse ut fra den enkeltes ønsker, behov og muligheter. Matematikk, norsk og samfunnsfag for hjernen, fysisk aktivitet og mat for kroppen, musikk og kultur for sjelen. Det er slik vi skaper hele mennesker.

 

Den borgerlige regjeringa fjerna i 2004 pristaket i kulturskolen. Høyrestatsrådens bidrag til å satse på kulturskolene var altså å gjøre det dyrere for foreldrene. Med dagens stramme kommuneøkonomi ser vi ei svært bekymringsfull utvikling i mange kommuner. Flere kommuner har kuttet dramatisk i kulturskolens tilbud, samtidig som mange har vedtatt kraftige økninger i satsene for skolepenger. Det skaper store forskjeller, og jeg er redd for at de høye prisene skaper et klasseskille, ei sosial slagside.

 

Det var stor glede i kulturskolenorge da Arbeiderpartiet på sitt forrige landsmøte, etter forslag fra oss i Sør-Trøndelag vedtok pristak i kulturskolen. Mange ble derfor svært skuffa da vårt program ble presentert uten forslag om pristak. Det er flott og ambisiøst å love plass til alle i kulturskolen – men hva hjelper det hvis det blir så kostbart at foreldre ikke har råd?

 

Soria Moria sier at ”alle barn skal ha tilbud om plass i kulturskolen til en rimelig pris”. Vi vedtok på landsmøtet i 2007 at det må være et tak på hvor mye en plass i kulturskolen skal koste – jeg ber landsmøtet stå ved det løftet, og støtte forslaget fra Sør-Trøndelag, slik at vi ikke stenger barn ute på grunn av dårlig økonomi.

 

La oss sammen løfte satsinga på kulturskolen i høstens valgkamp! La oss gjøre det for de 26 000 som står i kø! La oss innføre pristak og opprette flere plasser, slik at dette blir et tilbud for de mange – ikke for de få! God valgkamp!"

Les flere nyheter!