Kulturskolene får to mill. kr til utvikling

img_199.png
img_199.png
16.04.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolene får to mill. kr til utvikling

TRONDHEIM: To millioner kroner til utvikling av norske kulturskoler.

 

Det er hva Norsk kulturskoleråd skal fordele mellom de kulturskolene som innen 4. mai søker om prosjektstøtte.

 

I statsbudsjettet for 2009 er det bevilget midler til utvikling av kulturskolene. Norsk kulturskoleråd disponerer denne budsjettposten i samråd med Utdanningsdirektoratet. Innenfor rammen av disse midlene har sentralstyret i Norsk kulturskoleråd i samråd med Utdanningsdirektoratet satt av 1,6 millioner kroner som skal gå til utviklingsarbeid i form av lokale og regionale prosjekt.

 

For å sørge for god utnyttelse og innretning i forhold til bruk av disse midlene, er mesteparten øremerket for å støtte lokale og regionale prosjekter. Kulturskolene er den primære målgruppen.

 

Søknadsfristen i år er 4. mai.

 

Støtte til deltakelse på Umoja-camp

 

Videre har styret i Norsk kulturskoleråd satt av inntil 400 000 kroner til kulturskolenes søknader om deltakelse på Umoja-camp.

 

Søknadsfristen er 4. mai 2009 også for disse midlene.

Les flere nyheter!