Kulturskoleutvalgets rapport på høring

img_116.JPG
UTVALGSMEDLEM: Direktør Oddvin Vatlestad i Norsk kulturskoleråd.
19.11.2010 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskoleutvalgets rapport på høring

OSLO: I tråd med Norsk kulturskoleråds anmodning sender Kunnskapsdepartementet nå Kulturskoleutvalgets rapport ut på høring. Høringsfrist er 14. februar 2011.

 

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i desember 2009 et utvalg som blant annet skulle se nærmere på utfordringene og mulighetene som ligger i et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen. Utvalget har avgitt rapport, og departementet sender denne nå på bred høring.

 

Rapporten Kulturskoleløftet - kulturskole for alle

 

Les flere nyheter!