Stimuleringsmidlene: Her er tildelingssummene

img_115.png
img_115.png
16.11.2010 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Stimuleringsmidlene: Her er tildelingssummene

OSLO: I går ble det kjent hvilke kulturskoler, kommuner og andre kulturaktører som får stimuleringsmidler fra Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. I dag kan du se hvem som får hvilke beløp.

 

Slik fordeles stimuleringsmidlene

 

Totalt skal 40 millioner kroner fordeles. 186 av ialt 401 søkere får penger. Midlene skal benyttes til modellforsøk der kommuner, organisasjoner og institusjoner går sammen for å legge til rette for et mangfoldig kulturskoletilbud og til utvikling av ulike prosjekter.

De fleste søknadene handler om samarbeidet mellom kulturskoler og SFO. Utdanningsdirektoratet har også valgt ut noen prosjekter som man mener vil kunne ha nasjonal overføringsverdi. Det er lagt vekt på å kunne utvikle modeller for både små og store kommuner.

 

Departementenes pressemelding

 

 

Les flere nyheter!