Læreplaner for ungdomstrinnets valgfag

img_456.png
img_456.png
21.08.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Læreplaner for ungdomstrinnets valgfag

OSLO: Nå fins læreplaner for de nye valgfagene på ungdomstrinnet på Utdanningsdirektoratets nettsted. Deriblant læreplanene for fagene design og redesign og sal og scene.

 

Her finner du læreplanene

 

Valgfagene skal innføres trinnvis

 

Åttende trinn starter med valgfag høsten 2012. Høsten 2013 skal elever på både åttende og niende trinn ta valgfagene og alle trinn i 2014. Skolene skal ta i bruk de åtte første læreplanene skoleåret 2012/2013.

 

Nye valgfag fra 2013/2014

 

Basert på innspill fra høringen på de første åtte valgfagene skal det utvikles sju nye valgfag. De nye valgfagene skal utarbeides etter samme mal som de første åtte.

 

Læreplanene skal på høring i løpet av skoleåret. Disse læreplanene skal skolene bruke fra skoleåret 2013/2014, i tillegg til de åtte som allerede er fastsatt.

Les flere nyheter!