Nasjonalt produsentnettverk for kulturskoleansatte

img_457.JPG
PRODUSENTHJELP: Først konferanse, så nettverk for produsenter i kulturskolen. (Arkivfoto)
23.08.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Nasjonalt produsentnettverk for kulturskoleansatte

OSLO: Norsk kulturskoleråd ønsker gjennom Nordea-prosjektet KUL-TUR å styrke kulturskolenes arbeid med formidling og framføring. Dermed inviterer rådet til konferanse og oppstart av nasjonalt produsentnettverk for kulturskoleansatte.

 

Konferansen arrangeres 21.-22. november 2012 ved Den Norske Opera & Ballett i Oslo.

 

Konferanseprogrammet finner du her

 

Påmelding kan du gjøre her

 

Påmeldingsfrist: 28. september 2012

 

Hvordan skape gode rammebetingelser for framføringer - hvordan bidra til gode møter mellom utøver og publikum? Det er spørsmål som konferansen skal gi deg gode svar på.

 

Først konferanse - så nettverk

 

– Har du ansvar for konserter eller forestillinger i en kulturskole? Jobber du med kulturproduksjoner med barn og unge? Underviser du ved en kulturskole og forbereder unge til å fremføre og formidle et kulturuttrykk? Da kan det hende du kan møte likesinnede og få inspirasjon og påfyll her, sier prosjektleder Torkel Øien i Norsk kulturskoleråd.

 

Målgruppa for konferansen er produksjonsledere fra kulturskolerådets utviklingsprosjekter, prosjekt- og produksjonsansvarlige i kulturskolen, prosjektledere og andre i Nordea-prosjektet KUL-TUR samt personer som planlegger eller ønsker å arbeide innenfor feltet.

 

– Som en del av Norsk kulturskoleråds samarbeid med Nordea og utviklingsprosjektet KUL-TUR, ønsker vi å opprette et nasjonalt nettverk og forum for kulturskolenes produksjonsarbeid, sier Øien.

 

Økt synlighet

 

Med utgangspunkt i KUL-TUR, hvor kulturskolerådet, sammen med fem deltakerkommuner, jobber med å styrke kompetansen på og oppmerksomheten mot alle sider ved den utøvende og ”utadrettede virksomheten” i kulturskolen, er det ønskelig å spre kunnskap og erfaringer og gi denne delen av kulturskolearbeidet økt synlighet.

 

Aktiviteten i prosjektet dreier seg i første omgang om arbeidet med kulturproduksjoner lokalt i kommunene og verktøy og kompetanse som kan støtte dette. Prosjektet fokuserer kompetanseheving innen formidling og presentasjon relatert til forestillinger og utstillinger. I tillegg søkes det å øke den generelle produksjonskompetansen i kulturskolene samt å koble ulike kulturuttrykk i forestillinger.

 

Bidragsytere på konferansen

 

• Ingrid Forthun, Teatersjef Agder teater

• Den Norske Opera og Ballett

• Oslo Musikk- og kulturskole

• Prosjektledere i Nordeaprosjektet KUL-TUR

• Norsk kulturskoleråd

 

Ekstraopplevelser

 

Konferanseprogrammet rommer også en egen forestilling ved Oslo musikk- og kulturskole. De som ønsker det kan dessuten få omvisning ved Den Norske Opera & Ballett samt oppleve en forestilling med et av verdens beste danseensembler; Nederlands Dans Theater, i etterkant av selve konferansen.

 

Konferanseprogrammet finner du her

 

Påmelding kan du gjøre her

 

Påmeldingsfrist: 28. september 2012

 

Les flere nyheter!