Konf. om kulturskolerelatert forskn.

img_25.jpg
img_25.jpg
03.01.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Konf. om kulturskolerelatert forskn.

OSLO: Et eget nettverk for kulturskolerelatert forskning ble etablert tidligere i år. I februar 2012 arrangeres den første konferansen der denne typen forskning fokuseres.

 

Konferansen arrangeres 9.-10. februar 2012, ved Norges musikkhøgskole i Oslo.

 

Det var Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole som tok initiativ til etablering av et nettverk for kulturskolerelatert forskning i Norge, og inviterte til en etableringskonferanse i mars 2011. Nettverket for kulturskolerelatert forskning er nå oppe og går, og inviterer til den første ordinære konferansen i nettverket.

 

Formålet med nettverket er å stimulere til kulturskolerelatert forskning, å samarbeide om kulturskolerelatert forskning og å formidle resultater av kulturskolerelatert forskning.

 

Nettverkets styringsgruppe presiserer at "Kulturskolerelatert forskning" må forstås i et bredt perspektiv som omfatter opplæring i kunstfag for i hovedsak aldersgruppen 0-19 år. Derfor har en også invitert foredragsholdere fra ulike kunstfag og arenaer til denne første ordinære konferansen.

 

Her er foredragsholderne: Ylva Hofvander Trulsson, Stig A. Eriksson, Peter Sutton, Magne Espeland, Roy Waade, Geir Lennertsen og Tone Åse.

 

Mulig å presentere egne prosjekt

Det er imidlertid også anledning til å delta med egne presentasjoner av utviklingsarbeid og forskning relatert til kulturskolen. Dette kan skje i to formater:

 

1) Enten i form av en 20 minutters presentasjon av eget prosjekt

2) Eller som en 5-7 minutters kortpresentasjon (idébank) av eget prosjekt

 

Den som ønsker å presentere eget prosjekt, må sende inn en kort beskrivelse (makismalt 150 ord) innen 1. desember. Styringsgruppa gir deg endelig tilbakemelding innen 10. desember.

 

Påmeldingsfristen for konferansen er 5. januar 2012. Påmelding (med og uten presentasjon) gjøres via NMHs nettsider: nmh.no/fou/kultforsk.

 

Konferanseavgiften er 500 kroner, og inkluderer kaffe/te og lunsj begge dager.

Les flere nyheter!