Intet masterstudium i kulturledelse i høst

img_840.jpg
MASTER PÅ VENT: Det blir ikke oppstart av masterstudium i kulturledelse ved Norges musikkhøgskole kommende høst. (Foto: nmh.no)
10.04.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Intet masterstudium i kulturledelse i høst

OSLO: Det blir ikke oppstart av et masterstudium i kulturledelse ved Norges musikkhøgskole kommende høst.

 

Norges musikkhøgskole (NMH) og Handelshøyskolen BI har i lengre tid samarbeidet med sikte på å etablere en felles erfaringsbasert mastergrad i kulturledelse fra høsten 2015.

Ifølge studiesjef Kjetil Solvik ved NMH har samarbeidet vært godt, og det er utviklet studieplaner som beskriver innholdet i studiet. Men nå må NMH likevel konstatere at samarbeidet ikke fører fram i denne omgang.

 

Det blir derfor ikke etablert noe mastergradsstudium i kulturledelse fra høsten 2015.

 

Ifølge en melding på nmh.no vil Norges musikkhøgskole arbeide videre med planer om å opprette et erfaringsbasert studium i kulturledelse. Der heter det videre at NMH i dag ikke kan gi noen nærmere tidsplan for dette arbeidet.

 

"Vi vet at det er mange som venter på at dette studiet skal igangsettes, og det er viktig for oss å signalisere at vi ser et stort behov for et slikt studium", skrives det avslutningsvis i meldinga på nmh.no.

 

 

Les flere nyheter!