Kulturskoledagene: sesongen er straks i gang

img_837.png
FOREDLES OG FORNYES: Kulturskoledagene vil framstå i ny drakt i 2015-2016 - med den nye rammeplanen som sentralt tema.
08.04.2015 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskoledagene: sesongen er straks i gang

HAMMERFEST: Om få dager arrangeres første utgave av Kulturskoledagene dette skoleåret. Det skjer i Hammerfest, 24.-25. september. Så følger Tromsø, Bergen, Molde, Bodø, Stjørdal og Ullensaker. Se datoer, steder og program.

 

Se og spre flyer om Kulturskoledagene 2015-2016

 

Påmelding

 

Her er aktuelle steder og tidspunkt for Kulturskoledagene i skoleåret 2015-2016:

 

 

Siden "premieren" i Molde i 2005 har Kulturskoledagene blitt arrangert i alt sju ganger, og flere tusen deltakere har fått verdifull inspirasjon og faglig oppdatering gjennom disse nasjonale arrangementene. Nå blir Kulturskoledagene foredlet og fornyet, og arrangeres flere steder i landet i løpet av skoleåret 2015/2016. Dette for å nå flest mulig av medlemskommunene nærmere «der de bor».

 

Kulturskoledagene dette skoleåret vil være sentrale møtepunkt for alle som arbeider med implementeringen av kulturskolenes nye rammeplan, «Mangfold og fordypning».

 

Kulturskoledagene blir denne gangen nærmest et «rammeplan-kick-off» for kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger. Med utgangspunkt i den nye rammeplanen for kulturskolen vil Kulturskoledagene tilby foredrag og ulike sesjoner med fokus på fagområder i rammeplanen, som vil komme til å berøre undervisningen i kulturskolene i framtida.

 

Innhold

 

Hovedinnholdet i Kulturskoledagene er tilnærmet likt over hele landet, men med muligheter for lokale tillegg og tilpasninger. Foredrag, gruppediskusjoner og debatt vil belyse viktige innfallsvinkler til «mangfold og fordypning» via fem viktige overskrifter:

 

  • Hva - rammer rammeplanen meg? 

Om «Mangfold og fordypning» -  ulike roller, oppgaver og forventninger

 

  • Den gode kulturskoleeier 

Kulturskolens rolle i samfunnet

 

  • Kvalitet og kompetanse i kulturskolen (Ulike gruppeøkter)

Kommunens ansvar som skoleeier

Kulturskolens verdigrunnlag

Lokalt utviklingsarbeid og læreplanutvikling

 

  • Kulturskolens rolle i et dannelsesperspektiv

Elevens læring i fremtidens (kultur)skole

 

  • Kulturskole for alle!

Organisering av opplæringen og lærerkompetanse på ulike nivå

 

Eksakte program for hvert enkelt sted med klokkeslett og foredragsholdere blir lagt ut i god tid før dagene avholdes.

 

Målgruppe


Kulturskoledagene vil være et sentral møtepunkt for kulturskoleeiere, -ledere og -pedagoger.

 

Påmelding og pris

 

All påmelding skjer via kulturskoleradet.no

 

  • Full pakke: 1.950 kr (inklusive 1 overnatting i enkeltrom, 2 lunsjer, festmiddag, kaffepauser og konferanse)
  • Dagpakke: 650 kr (inklusive 1 lunsj, kaffepauser og konferanse - eventuell festmiddag kommer i tillegg)
  • Festmiddag: 400 kr

 

Påmelding

 

 

Les flere nyheter!