Ønsker bidragsytere til forskningskonferansen

img_846.jpeg
I MANESJEN: Årets konferanse for kulturskolerelatert forskning skal handle om forskning, fag og praksiser i manesjen.
14.04.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ønsker bidragsytere til forskningskonferansen

TRONDHEIM: Den femte konferansen for kulturskolerelatert forskning setter kulturskolen i det 21. århundre i manesjens rampelys. «Cutting edge kulturskole! - forskning, fag og praksiser i manesjen!» er konferansen døpt, og nå ønskes bidragsytere velkommen til å presentere forsknings- og utviklingsprosjekt knytta til utvalgte tema.

 

Forskningskonferansens egen side

 

Konferansen arrangeres 27.-28. oktober 2015 i Trondheim.

 

Merk: Fristen for å sende inn sammendrag av aktuelle prosjekt er forlenget til 15. juni.

 

Merk: Rett i forkant av selve konferansen - som begynner med registrering fra kl. 11 og "avspark" kl. 12.00 tirsdag 27. oktober - blir det et nettverksmøtet (kl. 09.00 samme dag) der det velges forskningsleder (chair), administrativ ledelse og en nasjonal styringsgruppe. For øvrig blir første konferansedag avrunda med middag kl 19.30. Tidsramme andre dag er kl. 09.00-16.00.

 

Kulturskolen i front

 

Det er Nettverk for kulturskolerelatert forskning i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og Dronning Maud Minnes Høyskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) som inviterer til konferansen «Cutting edge kulturskole!». Den setter kulturskolen i det 21. århundre i manesjens rampelys.

 

Arrangøren beskriver samtiden som en hybrid av identiteter, kulturer, stemmer og forståelser som er i stadig bevegelse der estetiske læringsaktiviteter knyttet til ulike kunstfag har en viktig funksjon. Og da mener arrangøren at kulturskolen har mulighet å være cutting edge - i front - nå det gjelder barn og unges læring, identitetsskaping og danning.

 

Anna-Lena Østern er leder for det kulturskolerelaterte nettverket i interimperioden. Konferansen har en programkomité bestående av Øivind Varkøy, Morten Sæther, Tone Østern, Merete Wilhelmsen, Mari Ann Letnes og Lea Moxness.

 

Tema for konferansen 2015 er forsknings- og utviklingsprosjekt knyttet til hvordan kulturskolen kan være i front og utvikle praksiser, arenaer og møtepunkter som gjør kulturskolen til en slik sentral aktør.

 

Arrangøren mener konferansen er av interesse for kunstpedagoger, kunstner-lærere, forskere, (kultur)skoleledere, PhD- og masterstudenter på et bredt, dynamisk og flerfaglig kulturskolerelatert forskningsfelt.

 

Keynotes for konferansen

 

 • Camilla Damkjaer: "Anarkistisk virtuositet eller disciplinerat konstuppror - myter och paradox i cirkus’ förståelse av ”skill”.

 

Damkjaer er førsteamanuensis i danseteori og ansvarig for forskningsutdannelsen ved Stockholms konstnärliga högskola.

 

 • Magnar Fjørtoft Engen & Øivind Varkøy: "Radikalisme og konservativisme i det kunstpedagogiske feltet. En dialog om hva som er hva …"

 

Fjørtoft Engen er Phd-stipendiat i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole.

 

Varkøy er professor i musikkpedagogikk og forskningsleder ved Norges musikkhøgskole og professor II i musikkvitenskap ved Örebro universitet.

 

Aktuelle spørsmål og tema

 

Bidragsytere ønskes velkommen til å presentere forsknings- og/eller utviklingsprosjekter knyttet til noen av følgende spørsmål og temaer:

 

 • Hvordan kan kulturskolens rolle og utforming forstås, utfordres og utvikles i det 21. århundre?
 • Hvilke kunstneriske og kunstdidaktiske praksiser er av relevans for utvikling av kulturskolen?
 • Hvem er i dag, og hvem kan i fremtiden, være ’kulturskoleeleven’, avhengig av kulturskolens organisering og pedagogiske praksiser?
 • Hvilken kunstpedagogikk/hvilke kunstpedagogikker spilles ut i eksisterende og mulige kulturskolepraksiser?
 • Perspektiver på lærerutøvelse i cutting edge kulturskolen
 • Fag, faglighet og tverrfaglighet i kulturskolen i møte med andre skoleslag
 • Forskningsmetodologiske spørsmål, utfordringer og muligheter knyttet til et kulturskolefelt i endring og bevegelse

 

Mer om dette og konferansen ellers finner du i invitasjonen her

 

Konferanseavgifter og -påmelding

 

Ordinær deltakelse: 1.500 kroner før 1. august 2015. 2.000 kr etter den datoen.

PhD- og masterstudenter: 500 kr før 1. august 2015. 800 kr etter den datoen.

 

I konferanseavgiften inngår lett lunsj begge dager. Deltakelse på konferansemiddag tirsdag kveld koster ekstra, dette annonseres senere.

 

Den enkelte deltakere må selv bestille og betale eventuelt hotellopphold. Merk: se hotellalternativet nedenfor.

 

Mer informasjon om registrering, program og overnatting samt påmeldingsmulighet kommer på kulturskoleradet.no innen kort tid her

 

Hotellalternativ

 

Norsk kulturskoleråd har gjennom sin avtale med Thon Hotels reservert 30 rom på Thon Hotell Gildevangen i Trondheim sentrum. Ved å oppgi referansenummer 23252973 kan konferansedeltakerne ved bestilling innen 1. oktober 2015 få rom til denne prisen:

 

• Standardrom for én person per natt inklusive frokost: 944 kr

• Standardrom for to personer per natt inklusive frokost: 1144 kr

 

Til hotellets hjemmeside

 

Nettverk for kulturskolerelatert forskning

 

 • Består av årlig forskningskonferanse, formidling og nettverk
 • Nettverk for og med forskere og aktører innen de estetiske fagområdene i UH-sektor og pedagoger/ ledere innenfor kulturskoleområdet
 • Har eksistert i fire år i form av en årlig konferanse i Oslo i et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og Norsk kulturskoleråd
 • Revitaliseres i forbindelse med årets konferansen 27.-28. oktober 2015 hvor nettverket vil velge forskningsleder (chair), administrativ ledelse og en nasjonal styringsgruppe

 

Konferansearenaen DMMH

 

 • En av landets eldste utdanningsinstitusjoner innenfor barnehagefeltet
 • Nyter stor respekt for sitt faglige arbeid, og har lange og gode tradisjoner innenfor barnekultur, barndom og pedagogikk
 • Er samlet på Campus Dalen sentralt i Trondheim

 

 

Les flere nyheter!