Konferanse om lokaler

img_889.jpg
SENTRALT DOKUMENT: NS 8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkøvelse - blir fokusert på konferansen på Hamar.
28.08.2015 Egil Hofsli
Del på:

Konferanse om lokaler

HAMAR: Ikke alle kulturskoler har lokaler av god standard å tilby sine elever. Blant annet derfor arrangerer Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund dagskonferanse om lokaler til musikk- og kulturformål.

 

Det skjer i Hamar kulturhus fredag 25. september. Målgruppa for konferansen er administrative og politiske ledere i kommunene samt ledere for institusjoner, organisasjoner m.m.

 

I 2014 fikk Norge verdens første nasjonale standard for akustikk i musikklokaler, NS 8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. De fleste presentasjonene på konferansen vil bli gitt i lys av de føringene som gis i NS 8178.

 

Musikk- og kulturlivet bruker mange typer lokaler. Ikke minst benyttes skolelokaler i stor grad, både til opplæring og øving.

 

Noen sentrale spørsmål som konferansen vil fokusere:

 

• Hvordan kan kommunene, som eier de aller fleste lokalene som musikklivet bruker, gjøre seg nytte av den nye standarden?

• Hvordan kan kommunene arbeide for å gi det lokale musikklivet egnede lokaler uten at det koster for mye?

 

Påmeldingsmulighet og mer informasjon finner du her

 

Påmeldingsfrist: 1. september.

Les flere nyheter!