Valg 2015: Norsk kulturskoleråd på banen for kulturskolen

img_884.jpg
img_884.jpg
12.08.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Valg 2015: Norsk kulturskoleråd på banen for kulturskolen

TRONDHEIM: Det er kommunestyre- og fylkestingsvalgår, og Norsk kulturskoleråd er på banen for kulturskolens sak. Ikke som parti, men som en aktiv interesseorganisasjon.

 

Norsk kulturskoleråd har en rekke interessenter som organisasjonen henvender seg til for å løfte kulturskolesaken opp og fram på den politiske og kommunale agendaen. Strategiske framstøt gjøres mot landets politiske partier både lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

For å nå få fram med «kulturskolesaken» i et lokalstyrevalg er det partienes lokallag som er viktige å nå. Norsk kulturskoleråds sentralstyre vedtok i vår hvilke saker som skal fokuseres i denne sammenhengen. Likeså ble det utformet et strategi for hvordan kulturskolerådets fylkeslag og regioner skal gå fram for å sette kulturskolen på valgkampagendaen lokalt.

 

Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september 2015. I enkelte kommuner avholdes det valg også søndag 13. september 2015.

 

Norsk kulturskoleråds prioriterte fokusområder

 

Norsk kulturskoleråds sentralstyre har vedtatt at det er tre saker som det er viktig å fokusere i kulturskolerådets politiske arbeid:

 

1)      Rammeplan for kulturskolen

2)      Økonomi for kulturskoleutvikling og for Norsk kulturskoleråd

3)      Talentutviklingen i Norge starter når eleven starter i kulturskolen

 

Hvorfor disse fokusområdene?

 

Mer om hvorfor Norsk kulturskoleråd har disse punktene som fokusområder:

 

1) Rammeplan for kulturskolen

 

Rammeplan for kulturskolen skal bygge de lokale kulturskolene til å kunne tilby større fleksibilitet i egen organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmetoder.

 

  • Mer vekt på kulturskolen som skole
  • Tydeligere kvalitetsforventninger
  • Programinndeling, tydeliggjøring av innhold: grunnprogram, kjerneprogram, fordypningsprogram
  • Bred prosesser, økt bevissthetsnivå
  • Involvering fra høgskolemiljø og annen ekstern kompetanse

 

2) Økonomi for kulturskoleutvikling og for kulturskolerådet

 

Med utgangspunkt i at utviklingsmidler til kulturskolene ble borte i forbindelse med statsbudsjettet 2014, og er like fraværende i inneværende års statsbudsjett, er det et behov for å diskutere den retningen kulturskolene skal utvikle seg i. Kulturskolenes perspektivskifte knyttet til innføring av ny rammeplan medfører at man må gjøre grep i forhold til kompetanseheving. Her vil fokuset være spesielt på følgende områder: Skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

 

Kulturskolerådet trenger, som kulturskolenes ledende utviklingsorganisasjon, økonomi til å følge opp dette arbeidet.

 

3) Talentutviklingen i Norge starter når eleven starter i kulturskolen

 

Kulturskolene i landet må tillate seg, og ha kapasitet til å sette fokus på talent og talentutvikling. Norsk kulturskoleråd sier og mener at talentutvikling i Norge starter når eleven begynner i kulturskolen. For å få dette til å bli mer enn en start, er kulturskolelandet vårt avhengig av rammebetingelser som gir handlingsrom.

 

Det finnes noen barn og unge som har bedre forutsetninger enn andre for sin kunstutøvelse. Disse elevene har særlige undervisningsbehov. Det er vesentlig å begynne tidlig med målrettet og systematisk arbeid, hvis en skal kunne utvikle seg som kunstner og nå et høyt nivå. (…)  En systematisk tilrettelegging av tilbud også for denne elevgruppen, uavhengig av skolepengefinansiering, er en forutsetning for å oppfylle intensjonen om kulturskole for alle.

 

 

Les flere nyheter!