Ros fra høyeste KS-hold

img_887.jpg
VIKTIGE: - Jeg ser rammeplanen for kulturskolen og veilederen som gode og viktige bidrag for å videreutvikle kvaliteten i kulturskolene, sier Lasse Hansen, administrerende direktør i KS.
27.08.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ros fra høyeste KS-hold

OSLO: Den nye rammeplanen for kulturskolen og den tilhørende veiledningen, begge dokument som Norsk kulturskoleråd står bak, får ros og støtte fra høyeste KS-hold.

 

Lasse Hansen, administrerende direktør i KS, har underskrevet et følgeskriv som sendes til alle landets ordførere og rådmenn i forbindelse med distribusjonen av «Veiledning for lokalt rammeplanarbeid». Der er Hansen raus med godordene om både veiledningen og rammeplanen:

 

– KS er, som kommunenes intresseorganisasjon, opptatt av å bidra til å styrke kvalitetsarbeidet i kommunenes tjenesteområder. Jeg ser derfor rammeplanen for kulturskolen, og ikke minst veilederen som kulturskolerådet har gitt ut, som gode og viktige bidrag for å videreutvikle kvaliteten i kulturskolene, skriver Lasse Hansen i følgeskrivet.

 

Hansen viser videre til at det i KS’ eierstrategi for barnehage og skole 2013-2016 pekes på betydningen av et systematisk kvalitetsarbeid, der gode planer som er godt implementert, er en viktig forutsetning for arbeidet med å skape gode barnehager og skoler. – Dette er selvsagt også viktig for å skape den gode kulturskolen, som en del av det gode livet i kommunen, mener Hansen.

 

KS’ toppsjef sier seg dermed enig med Erling Lien Barlindhaug, KS’ avdelingsdirektør for utdanning, som også er full av lovord om rammeplandokumentene.

 

Les flere nyheter!