KS-direktør med tro på kulturskolens nye rammeplan

img_885.JPG
KULTURSKOLE VIKTIG: – Det er viktig at en har det rette verdiperspektivet, at en tenker over hvorfor det fins en kulturskole i kommunen, sier Erling L. Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning i KS.
13.08.2015 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

KS-direktør med tro på kulturskolens nye rammeplan

OSLO: Den nye rammeplanen for kulturskolen vil bli et godt hjelpemiddel for kulturskolens ledere og lærere, og det vil være fordelaktig om den også blir politisk vedtatt i norske kommuner.

 

Det sier Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør for utdanning i KS. Han er en svært sentral mann i det stadig tettere samarbeidet KS har med Norsk kulturskoleråd, som har initiert og leder arbeidet med produksjonen av «Mangfold og fordypning», rammeplan for kulturskolen, som skal være ferdig i 2016.

 

Barlindhaug har også mottatt og lest «Veiledning for lokalt rammeplanarbeid», som kulturskolerådet har laget som et støttedokument i forbindelse med implementeringa av den nye rammeplanen. Også veiledningen ser han som et dokument som vil bidra til bedre kulturskoler, og derigjennom bidra til enda bedre lokalsamfunn rundt om i det store kommunelandet vårt.

 

De to organisasjonene har begge kommunenes beste i fokus i sitt arbeid, og ser nytten i å samarbeide på feltet kulturskole. – Jeg er opptatt av at KS skal bidra til det gode liv for oss i Norge. Det gode liv skapes der folk bor, i kommunene. Og en god kulturskole er en del av det gode liv, sier Barlindhaug.

 

– Imponert over kulturskolerådet

 

KS-avdelingsdirektøren er imponert og begeistra over at Norsk kulturskoleråd går i gang og lager et så viktig og styrende dokument som en ny rammeplan for kulturskolen er, framfor å vente på at styrende myndigheter skal foreta seg noe.

 

Barlindhaug har kjent til kulturskolerådets arbeid i mange år - gjennom sitt virke både som oppvekst- og kultursjef, skole- og barnehagesjef, undervisningssjef, rektor og lærer i grunnskolen. Han liker godt det han har sett og ser av kulturskolerådets virksomhet.

 

– Jeg oppfatter kulturskolerådet som en organisasjon som sprudler av engasjement, med ansatte som har et stort hjerte for det de driver med, sier han, og har stor tro på at det vil oppstår fine synergier når KS og kulturskoleråd samtaler og samarbeider. Synergier til beste for norske kommuner og deres innbyggere.

 

– Viktige samfunnsinstitusjoner

 

Barlindhaug har alltid sett skoler - også kulturskoler - som svært viktige, lokale samfunnsinstitusjoner. Han sier at den største jobblykken fant han som lærer, men at han er såpass til idealist på skolens vegne at han har ønsket å være med og påvirke den posisjonen skolen har i samfunnet. Derfor har han sagt ja til ulike kommunale lederjobber med skole som viktigste punkt på stillingsagendaen. Derfor kjenner han også at KS-stillingen han har innehatt i ett års tid er riktig for ham, og han tror han som KS-direktør på utdanningsfeltet kan tilføre noe som gjør at KS bidrar til enda mer godt liv i kommunene.

 

– Jeg er opptatt av å tenke helhet, både hva gjelder enkeltmennesker og lokalsamfunn. Gode synergieffekter er i mitt hode klokt. Som det å plassere kulturskole og sykehjem i samme bygg. Barn og unge får opplæring og mestringsopplevelser, og et veldig takknemlig publikum hos sykehjemmets beboere- som til gjengjeld får kulturopplevelser som betyr enormt for dem. Jeg tror vi ofte blir for sektortenkende, for navlebeskuende, sier Barlindhaug.

 

Den gode skoleeier

 

Den gode skoleeier er et begrep som er sentralt både i KS’ og kulturskolerådets verden nå om dagen.

 

– Hvordan tror du at en kommune skal lykkes som kulturskoleeier? Hvordan er og tenkes det i en kommune da?

 

– Jeg tror det er viktig at en har det rette verdiperspektivet, at en tenker over hvorfor det fins en kulturskole i kommunen. Så handler det om å bry seg som skoleeier. Skaffe seg kunnskap om kvaliteten på skoletilbudet, og bidra til eventuelle endringer som kan være nødvendig for å oppnå tilstrekkelig god kvalitet. Det er viktig å ha fokus på kvalitetsarbeid, selv om det er lett å miste dette fokuset i dag på mange hold i kommunal sektor. Viktig er det også å ha respekt for fagfolkene du har ansatt i kulturskolen. Jeg tror at den nye rammeplanen for kulturskolen kan gjøre det enklere både for skoleeier og skoleleder å vite noe om hvor god kommunens kulturskole er.

 

Barlindhaug og KS vil bidra til økt fokus på viktigheten av kulturskoler av høy kvalitet, og Barlindhaug stiller derfor som foredragsholder på seks av de sju Kulturskoledagene-arrangementene som skal avvikles i skoleåret 2015-2016. Disse arrangementene vil i stor grad fungere som kick off-arrangement for den nye rammeplanen.

 

Mer om KS' skoleeierprogram "Den gode skoleeier"

 

 

 

Les flere nyheter!