TONO-avtale 2015-2017

img_859.png
img_859.png
19.05.2015 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

TONO-avtale 2015-2017

OSLO: Igjen har Norsk kulturskoleråd og TONO blitt enige om en avtale som gjør konsertarrangement både enklere og billigere for de fleste norske, kommunale kulturskoler. Den nye avtalen gjelder til og med 2017.

 

Norsk kulturskoleråds avtale med TONO finner du her

 

Avtalen regulerer retten til framføring av og betaling av vederlag for framføring av musikkverk som TONO forvalter (merk: noen unntak fins, se lengre nede i artikkelen, red.anm.). Avtalen gjelder framføring av musikk på konserter som arrangeres av Norsk kulturskoleråds medlemmer, som er 419 kommuner.

 

I praksis slipper dermed medlemskommunene å betale for denne bruken av musikk ved sine kulturskolearrangement den nærmeste treårsperioden, mens Norsk kulturskoleråd betaler totalt 675.000 kroner i vederlag for at så kan skje.

 

Det eneste medlemskommunene forplikter seg til er å rapportere sine kulturskoleframføringer til TONO.

 

Avtalen gjelder ikke for:

 

a) Musikkdramatiske verk, herunder såkalte konsertversjoner eller utdrag av musikaler

b) Framføringer på internett og mobil

c) Lydfesting av musikk

d) Komposisjon av bestilte musikkverk og leie for bruk av notemateriell

 

Se flere detaljer i avtalen som du finner her

 

Avtalen er signert av Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd, og Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO.

 

Forvalter og beskytter

 

Organisasjonen TONO er eid og styrt av sine medlemmer, som er komponister, tekstforfatter til musikkverk og musikkforlag. TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av sine medlemmer.

 

TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Som non-profittselskap, overfører TONO disse midlene videre til rettighetshaverne. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs rettighetshavere gis et grunnlag for å kunne skape nye musikkverk.

 

 

 

Les flere nyheter!