Det blir en egen stortingsmelding om kulturskolen

024.JPG
JA TIL KULTURSKOLEMELDING: Anders Tyvand, stortingsrepresentant for KrF, fikk stortingsflertallet med seg i at det skal lages en egen stortingsmelding om kulturskolen.
13.06.2017 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Det blir en egen stortingsmelding om kulturskolen

OSLO: Fire stortingspolitikere i Kristelig Folkeparti fikk tirsdag 13. juni flertallet på Stortinget med seg: Det skal lages en egen stortingsmelding om kulturskolen.

 

– Dette kan bli en viktig styrking av kulturskolen som en del av den kulturelle grunnmuren i kommmunenorge, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

I forslaget som lå til grunn for komitéinnstillingen som det ble flertall for, krevde KrF-representantene at staten må ta et større økonomisk ansvar for utviklingen av kulturskolen og at det må settes tak for foreldrebetalingen. Og nå er det klart:

 

Det blir en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden. 

 

Representantforslaget ble fremmet i april av følgende fire representanter fra KrF: De fire er Geir Sigbjørn Toskedal, Anders Tyvand, Line Henriette Hjemdal og Geir Jørgen Bekkevold.

 

– Dette er et nødvendige grep dersom alle barn som ønsker det skal få et tilbud om kulturskole. I alt for mange kommuner er ventelistene lange, og mange opplever at de aldri får en elevplass, sa forslagsstiller Anders Tyvand da forslaget ble fremmet.

 

Komitébehandlet

 

Forslaget er komitébehandlet og komiteens tilråding var som følger:

 

"Komiteens tilråding romertall I fremmes av komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

 

I) Stortinget ber regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden.

 

II) Dokument 8:112 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Sigbjørn Toskedal, Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold og Anders Tyvand om en stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden – vedlegges protokollen.

 

Og på Stortinget ble det så flertall for dette forslaget. 53 representanter (Ap: 31, KrF 6, Sp 6, V 5, SV 3, MDG 1) stemte for, 46 (H 29, Frp 17) mot.  

 

– Kulturskolene hjørnesteiner i skole- og kulturlivet

 

– Kulturskolene i Norge er unike og utgjør en viktig hjørnestein i skole- og kulturlivet. De er en forutsetning for utvikling av et rikere og bredere kulturliv i framtiden, fra amatørnivå til profesjonell utøvelse. Kulturskolene er talentutvikling og en livsberikelse på en annerledes arena for den enkelte elev, sier medforslagsstiller Geir Toskedal.

 

– Kulturskolene styrker kreativiteten i landet vårt, utvikler barn og unges kulturelle, sosiale og kreative kompetanse og bidrar til livsmestring og dannelse, sier Toskedal.

 

Mer om initiativet fra Kristelig Folkeparti i tidligere nyhetssak

Les flere nyheter!