Kulturskolelærer er verdens første suzukilærer på trombone

2018 Suzukipioneer 8.5.jpg
SUZUKIPIONER: Kulturskolelærer Astrid Marie Nøkleby er verdens første lærer innen Suzukimetodikken på trombone. (Foto: privat)
08.05.2018 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolelærer er verdens første suzukilærer på trombone

SLEPENDEN: Kulturskolelæreren Astrid Marie Nøkleby har skrevet historie. Nøkleby er verdens første lærer på trombone innen Suzukimetodikken.

 

Astrid Marie Nøkleby fra Asker, som til daglig er trombonepedagog ved kulturskolen i Bærum, tok nylig eksamen på nivå 1 etter å ha tatt suzukilærerutdannelse i Sverige, hos European Suzuki Association-instruktør Ann-Marie Sundberg i Stockholm. På eksamen ble ferdigheter i både utøvende virksomhet, undervisning og metodikk vurdert.

 

Astrid Marie Nøkleby (født 1961) har lenge vært interessert i Suzukis ideer og har brukt mange av dem i «Rett på musikken»-metoden, som ble lansert for 20 år siden i regi av Norges Musikkorps Forbund.

 

«Alle kan» - alle kan utvikle seg

 

Suzukimetoden som går under navnet «morsmålsmetoden» – eller «Talent Education» – ble lansert av Schinichi Suzuki i 1945. Suzuki (1898-1998) var en japansk fiolinpedagog, humanist og musiker. Han utviklet metoden med et ønske om at barn som kommer til verden skulle bli gode mennesker gjennom å lytte til god klassisk musikk fra fødselen av, for så å få instrumentalopplæring allerede i fire-femårsalderen.

 

Nøkkelpunktene er tidlig start, lytting og en tro på at «alle kan», det vil si at alle kan utvikle seg. Essensielt er også utenatlæring, høy grad av foreldremedvirkning og spilletimer to ganger i uka – én i gruppe og én alene – samt stor konsertvirksomhet. Ros og oppmuntring er enda et nøkkelpunkt, det gode skal utvikle det gode og negativitet skal også endres via det gode.

 

Skal forfatte bok

 

Astrid Marie Nøkleby gleder seg også til å lage «Suzukiboken for trombone», som skal utgis gjennom The International Suzuki Association.

 

Astrid Marie Nøkleby ble utdannet ved Østlandets musikkonservatorium i Oslo, hvor hun studerte trombone med Arild Jensen og Aline Nistad. I studiene tok hun også diverse pedagogiske fag, blant annet instrumentalmetodikk. Siden 1985 har hun arbeidet ved ulike kulturskoler på Østlandet, og er i dag ansatt som trombonepedagog ved kulturskolen i Bærum. I tillegg er hun trombonelærer ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Ukentlig underviser hun cirka 30 elever i alderen 8-14 år på tenor- og alttromboner.

 

Samtidig med Astrid Marie Nøkleby avla trompetlæreren Tonje Gravningsmyhr Næss fra Moss eksamen ved samme skole i Stockholm, og har dermed blitt Norges første suzukilærer på trompet. Gravningsmyhr Næss har ingen arbeidsbakgrunn fra kulturskolen, men har blant annet arbeidet som instruktør for korpsmusikere og som musikklærer i grunnskolen.

Les flere nyheter!