NTNU og Telemarksforskning skal utvikle kunnskapsgrunnlag for kulturskolemelding

2018 Forskere Udir 4.5.png
VIKTIG OPPDRAG: Forskere ved NTNUs Institutt for lærerutdanning og Telemarksforskning skal utvikle et kunnskapsgrunnlag for den kommende kulturskolemeldinga.
09.05.2018 Egil Hofsli (tekst og fotokollasj)
Del på:

NTNU og Telemarksforskning skal utvikle kunnskapsgrunnlag for kulturskolemelding

OSLO: Utdanningsdirektoratet bereder grunnen for den kommende kulturskolemeldinga, og har nå gitt et sentralt forskningsoppdrag til NTNU og Telemarksforskning. To millioner kroner er tenkt brukt til et forskningsprosjekt som skal gi et kunnskapsgrunnlag for meldinga. Oppdraget skal være fullført i juni 2019.

 

Oppdraget skal gi i en empirisk oversikt over feltet samt diskutere funn i lys av annen forskning og kunnskap på feltet. Prosjektet skal bidra til å gi en oversikt over hvilke kulturskoletilbud kommunene gir, hvordan arbeidet organiseres og hvilke målgrupper tilbudene er retta inn mot.

 

Videre vil det være viktig å få fram hvilke utfordringer og muligheter kommunene står overfor på kulturskolefeltet. For Utdanningsdirektorarets er det også ønskelig å få kunnskap om hvilket bidrag kulturskolene gir til kommunenes annen kulturelle virksomhet. 

 

Prosjketleder er seniorforsker/ph.d. Ola Kveseth Berge i Telemarksforskning. Ved NTNU er det trioen Elin Angelo (professor), Anne Berit Emstad (førsteamanuensis) og Gry Olsen Ulrichsen (stipendiat) ved Institutt for lærerutdanning som skal arbeide med dette oppdraget.

 

Les også nyhetssaken «Det blir en egen stortingsmelding om kulturskolen»

 

Ressursgrupper på plass

 

Både ved NTNU og Telemarksforskning er også ressursgrupper på plass.

 

NTNU-forskernes ressursgruppe består av

 

  • Kristian Knudsen, stipendidat, drama/teater fagdidaktikk
  • Mari Ann Letnes, førsteamanuensis, kunst og håndverk
  • Wenche Waagen, førstelektor, musikkdidaktikk
  • Anna Lena Østern, professor i fagdidaktikk, kunstfag
  • Tove Pernille Østern, professor, fagseksjonsleder, kunstfag, kroppsøving og idrett

Telemarksforsknings ressursgruppe består av

 

  • Åsne Dahl Haugsevje, forsker/stipendiat, kulturelt entreprenørskap
  • Ole Marius Hylland, seniorforsker, ph.d., kulturhistoriker
  • Bård KIeppe, seniorforsker, ph.d., kulturviter/kulturpolitikk
  • Trond Erik Lunner, seniorforsker, ph.d., samfunnsøkonom
  • Halvard Vik, seniorforsker, professor i sosialantropologi

Kunnskapsgrunnlag om kulturskolen

 

Oppdragsgiveren er altså Utdanningsdirektoratet, som ser for seg oppstart på forskningsarbeidet i mai 2018, med ferdigstillelse 3. juni 2019. Da oppdraget ble utlyst, sto det følgende i utlysningsteksten om hva hensikten med forskningsprosjektet er:

 

«Det skal fremskaffes et kunnskapsgrunnlag om kulturskolene. Kunnskapsgrunnlaget skal gi en oversikt over feltet empirisk og diskutere funn i lys av annen forskning og kunnskap på feltet.

 

Prosjektet skal bidra til å gi en oversikt over kulturskoletilbudet i kommunene, hvordan arbeidet er organisert og hvilke målgrupper tilbudet er rettet inn mot. Videre vil det være viktig å få frem hvilke utfordringer og muligheter kommunene står ovenfor på dette feltet. Det er også ønskelig med kunnskap om hvilket bidrag kulturskolene gir til kommunenes annen kulturelle virksomhet.

 

Prosjektet skal bidra til å utvikle et kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for en melding til Stortinget om kulturskolen».

Les flere nyheter!