Temamøte på nett om Fremtidens kulturskole

09.11.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Temamøte på nett om Fremtidens kulturskole

ASKER: Norsk kulturskoleråd og KS inviterer til temamøte om Fremtidens kulturskole, og håper kulturskoleeiere, kulturskoleledere, ansatte i kulturskolen og andre som synes dette er et viktig og spennende utviklingsområde i samfunnsutviklingen, vil delta på nettmøtet 4. desember.

 

Temamøtet finner sted på videokonferansetjenesten Zoom fredag 4. desember kl. 9.30–12.00.

 

Påmelding kan du gjøre på kulturskoleradet.no her

 

Etter møter med mange mennesker, roller og organisasjoner, har KS og Norsk kulturskoleråd nå et kunnskapsgrunnlag, samlet blant annet i en rapport. Denne og det øvrige mangfoldet av erfaringer vi har gjort i samspill med kommunene, og fått formidlet fra kommuner og andre aktører, danner utgangspunkt for videre arbeid med fremtidens kulturskole.

 

– Vi ønsker å presentere funn og innspill fra arbeidet, og si litt om hvordan vi ser for oss å ta dette videre, sier Torkel Øien, rådgiver både i Norsk kulturskoleråd og KS. – Formålet med det videre prosessarbeidet er å fokusere kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i samfunnet og i det kommunale tjenestetilbudet. Vi skal nå operasjonalisere og levendegjøre materialet i konkret utviklingsarbeid og bevisst kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling, sier Øien, og håper på at mange vil være med både på temamøtet og i det videre utviklingsarbeidet.

 

– Veldig fint om det blir flere deltakere fra samme kommune. Vi legger opp til en praktisk økt. Enten med andre fra egen kommune, eller på tvers i kommune-Norge om dere deltar «alene», sier Torkel Øien.

 

Det arbeides med å få på plass de riktige innlederne til denne typen møte. Mer om dette her på kulturskoleradet.no når dette er klart. Innledere på temamøtet vil være medlemmer fra prosjektgruppen i Fremtidens kulturskole, og deltakere i forpiloten «Kulturskole 3.0», som har vært en viktig del av prosjektet denne høsten.

 

Anbefalinger og frampek for videre arbeid

 

Det videre arbeidet i prosjektet, ønsker å ta noen av perspektivene som gjelder helhetlig utvikling i kommunal sektor, samskapingskommunen og bærekraftperspektiv samt brukeren i sentrum, inn i det konkrete kommunale arbeidet.

 

I det videre arbeidet planlegges blant annet dette, som et av arbeidsområdene: «Pilotarbeid med kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i samskapingskommunen».

 

– Det inviteres til et utviklingsprosjekt våren 2021, som fokuserer kulturskole 3.0 som en drivkraft og utviklingsaktør i samfunnsutviklingen. Det blir en åpen utlysning til alle landets kommuner. Målet er, gjennom prosessarbeid i den enkelte kommune og sammen med øvrige deltakerkommuner, å utvikle arbeidsmåter, kjennetegn på måloppnåelse og prosesskvalitet i samskapingsarbeid lokalt, sier Torkel Øien.

Les flere nyheter!