Vil bidra til større synlighet for kulturskolen og dens betydning og utviklingsmuligheter

2020 Helga Pedersen 10.11 v.2.jpg
NY STYRELEDER: Norsk kulturskoleråds landsting har valgt Helga Pedersen til ny styreleder i Norsk kulturskoleråd. (Foto: privat)
12.11.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Vil bidra til større synlighet for kulturskolen og dens betydning og utviklingsmuligheter

TANA: Jeg håper jeg kan bidra til større synlighet for kulturskolen og dens betydning og utviklingsmuligheter. Kulturskolen når svært mange mennesker og betyr svært mye i lokalsamfunnene. Kulturskolen bygger mennesker og skaper kunstnere, men får lite oppmerksomhet sammenliknet med andre aktører på kulturfeltet. 

 

Det sier Helga Pedersen, som er Norsk kulturskoleråds nye styreleder. Den erfarne politikeren fra Finnmark skal lede kulturskolerådets første hovedstyre, styret som nå har "erstatta" de tidligere styringsorganene sentralstyret og landsstyret. Hun deler fullt ut kulturskolerådets visjon, Kulturskole for alle, og er tydelig på hva som er det største "hinderet" for at kulturskolen virkelig skal bli et tilbud for alle:

 

 Kommuneøkonomi. Men det er også viktig med en bevissthet om at kulturskolen, selv med små andeler av kommunebudsjettet, kan bidra positivt til samfunnsutviklingen, sier Helga Pedersen.

 

Forventinger til kommende stortingsmelding

 

– Hva forventer du at det skal stå om kulturskolen i den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, som «kulturskolemeldinga» skal være en del av?

 

– Helt grunnleggende er det viktig å få tilslutning til visjonen om kulturskole for alle. Når det gjelder konkrete tiltak ser jeg fram til å diskutere det nærmere både med kulturskolerådets medlemmer og regjeringen, men økonomiske virkemidler må være en del av pakka.

 

– Hva tror du den ovenfornevnte stortingsmeldinga vil bety for kulturskolen?

 

– Jeg håper vi får en stortingsmelding som løfter kulturskolen fram som den viktige kultur- og utdanningsinstitusjonen den. Jeg ønsker meg også tydelige ambisjoner og konkrete tiltak for å løfte kulturskolen opp til neste nivå.

 

– Bør kulturskolen som skoleslag få en annen og sterkere lovforankring enn hva den har i dag?

 

– Norsk kulturskoleråd har som uttrykt ambisjon at kulturskolene skal få en sterkere forankring i opplæringsloven. Det vil styrke kulturskolens formelle stilling.

 

Erfaringer som kulturskoleelev og -lærer

 

Helga Pedersen har selv erfaringer som både kulturskoleelev (musikkskoleelev het det den gang da, red.anm.) og kulturskolelærer. Fine, viktige erfaringer.

 

– Jeg har spilt både orgel og diverse korpsinstrument i det som den gangen var Tana musikkskole. Det var veldig tett kobling mellom de profesjonelle aktørene i musikkskolen og frivilligheten i musikkorpset. Det ga et utrolig godt miljø. Det var kjempegøy å oppleve mestring og fremgang rent musikalsk, og så var det et veldig godt miljø, sier Pedersen og forteller at noen av hennes beste venner kom inn i livet hennes på den tida og i det miljøet.

 

– I tillegg lærte jeg å stå på scenen foran et publikum, noe som har kommet til nytte seinere i livet. Jeg prøvde meg også som klarinettlærer i ungdommen, men jeg må dessverre konstatere at ingen av elevene mine spiller klarinett i dag. Selv driver jeg heller ikke med musikk lenger, men jeg har et kulturskolebarn som driver med hiphop og teater. Kulturskolen i Tana har et veldig godt tilbud, og jeg vet om foreldre med barn som har flytta til kommunen på grunn av akkurat det, sier Helga Pedersen.

 

Slik hun ser det i dag, så fylte musikkskolen et generelt behov for fritidsaktiviteter, både for henne selv og for mange i hennes generasjon. – Jeg mener det er viktig å holde fast på at barn og unge skal være hovedmålgruppa for kulturskolen, men det er også viktig at kulturskolen er årvåken for de behovene som finnes i samfunnet, og bidrar der man har mulighet til å gjøre det. Enten det handler om å bekjempe rasisme eller stable på beina et korps til 17. mai. Hun vil gjerne gjøre kulturskolen enda bedre som skoleslag, men hun er også tydelig på at det allerede er mye kvalitet i kulturskolenes rekker:

 

– Vi har all mulig grunn til å være stolte over den kompetansen som er bygd opp og den aktiviteten som pågår i landets kulturskoler.

 

Takker de som har gjort styreinnsats før henne

 

Hun gleder seg veldig til å jobbe for kulturskolen sin sak. I en videohilsen til landstinget som valgte henne og som du finner i denne artikkelen, retter hun en stor takk til styremedlemmene som nå er ferdig med sin tjeneste, og hun retter en spesiell takk til sin forgjenger i styrelederrollen, Nils R. Sandal.

 

Her kan du se Helga Pedersens hilsen til Norsk kulturskoleråds landsting.

 

Hun har også mye godt å si om kulturskolerådet som organisasjon i dag. – Uten kulturskolerådet sin innsats så hadde ikke kulturskolen hatt den posisjonen den har i dag, med et veldig solid, faglig, kunnskaps- og forskningsbasert grunnlag. Og det er også noe som gjør at jeg synes det er veldig, veldig spennende å få lov til å gjøre en jobb for kulturskolerådet, sier Helga Pedersen.

 

Så vet jeg at en forventning til meg er å holde styringsfarta oppe og bidra til at kulturskolerådet også i fortsettelsen blir sett og hørt hos beslutningstakere, lokalt og ikke minst nasjonalt. Noe som jeg virkelig verdsetter med tankegangen i kulturskolerådet, er evnen til å tenke nytt og til å tenke utvikling, sier Helga Pedersen, som nå er styreleder for Norsk kulturskoleråds første hovedstyre, som er styret som nå erstatter både sentralstyret og landsstyret.

 

Se oversikt over Norsk kulturskoleråds styreledere siden starten

 

Statsråd og stortingspolitiker

 

Helga Pedersen (47) er født i Sør-Varanger, Finnmark, og har en innholdsrik politisk cv. I dag er den erfarne arbeiderpartipolitikeren ordfører i Deanu gielda/Tana kommune. Som representant for Arbeiderpartiet har hun vært stortingsrepresentant i to perioder, 2009–2013 og 2013–2017. Hun var statsråd for fiskeri- og kystdepartementet i perioden 2005–2009. Hun har regjeringserfaring også som personlig rådgiver, i Nærings- og handelsdepartementet i et halvt år i 2001. Hun har også vært fylkesordfører i Finnmark (2003–2005).

 

I Arbeiderpartiet har hun innehatt flere verv. Hun har blant annet vært nestleder i partiet (2007– 2015, leder av gruppestyret (2009–2013) og nestleder i samme styre (2013–2015).

 

Av utdanning har Helga Pedersen blant annet mellomfag i russisk og historie. Yrkesmessig har hun blant annet vært lærer i grunnskolen, førstekonsulent i utbyggingsetaten i Finnmark fylkeskommune, prosjektleder i GRID-Arendal og Tanafjordprosjektet. Siden 2018 har hun vært medlem av Riksrevisorkollegiet.

 

Terje Lindberg ny nestleder

 

Landstinget bestemte at Helga Pedersen få med seg Terje Lindberg (bildet) som nestleder. Lindberg (57) fra Asker i Viken, er kreativ leder og eier av Company Stories. Han har tidligere jobbet i flere år i NRK, som utviklingsprodusent og manusredaktør. Terje Lindberg vil bli intervjuet på kulturskoleradet.no senere i høst.

 

Annet relevant landstingsstoff

Les flere nyheter!