Riis-prisen 2022 oppsummeres i rapport

27.10.2022 Egil Hofsli (tekst og foto/hovedbilde) Elisabeth Nilssen (foto/lite bilde)
Del på:

Riis-prisen 2022 oppsummeres i rapport

TRONDHEIM: Det tverrfaglige prosjektet Riis-prisen 2022, som Norsk kulturskoleråd og Andr L. Riis har samarbeidet om, er over. Nå settes punktum med utgivelse av en rapport som oppsummerer det hele.

 

På bildet (f.v.): Frithjof Riis, adm. dir. i Andr. L. Riis, Bente Smaavik-Borge, prosjektleder for Riis-prisen 2022, og Bård Hestnes, leder for næringsgruppa i Norsk kulturskoleråd.

 

Prosjektideen ble født i 2021. Koronapandemien hadde da allerede vært en del av oss i et drøyt år, men nå var det igjen mulig å møtes igjen under restriksjoner. I Norsk kulturskoleråd begynte en å tenke slik:

 

Hvordan kan det skapes et fordypningsprosjekt hvor samhold og mestring innen musikk og visuell kunst kan spille en hovedrolle?

 

Med denne ideen/dette spørsmålet i hodet tok Norsk kulturskoleråd våren 2021 kontakt med Frithjof Riis, administrerende direktør i bedriften Andr. L. Riis. Ideen ble godt mottatt der, den ble videreutviklet og etter hvert ble arbeidet med prosjektet igangsatt.

 

Når prosjektet halvannet år senere oppsummeres i rapporten, stilles spørsmålet "hva har prosjektet bidratt til?", og dette besvares blant annet slik:

 

Det har vært et viktig aspekt for involverte i prosjektet å prøve ut tverrfaglige konsept av interesse for samarbeidspart, og i tråd med føringsdokumenter for Norsk kulturskoleråd, der ungdomsmedvirkning står sentralt. Med dette som utgangspunkt kan det sies at samarbeidsprosjektet bidro til:

 

  • å tilrettelegge for nye ytringsarenaer med tverrfaglig prosesser
  • å motivere næringsaktører til å satse på ungdomskreativitet
  • å motivere til ungdomsmedvirkning sammen med profesjonelle kunstnere
    som mentorer
  • å etablere gode og solide relasjoner med næringsaktører som ønsker å
    satse på ungdomskultur over tid

Og videre skrives det:

 

Innspill fra barn og unge viser at det bør legges til rette for ordninger for talentutvikling og yrkesrettet undervisning innen kunst- og kulturfag. Regjeringen mener også at barn og unge bør gis anledning til å bli kjent med og utøve et variert kunst- og kulturuttrykk gjennom opplæring og fordypning innen kunst og kultur. Dagens barn og unge er de framtidige kulturutøverne våre. For å sikre bredde i rekrutteringen til det kunstneriske virket er det helt nødvendig med gode arenaer for kulturdeltaking. Det er nettopp dette prosjektet Riis-prisen 2022 har handlet om!

 

Fra begge partene i samarbeidet kommer det for øvrig signaler som tyder på at et videre samarbeid er høyst aktuelt, så muligens vil prosjektet Riis-prisen få et videre liv, men kanskje med annet innhold og annen form. 

 

> Les hele rapporten her

 

Nyttige møter med mentorer

 

Riis-prisen 2022 ble gjennomført som et tverrfaglig prosjekt for kreativ ungdom, som Norsk kulturskoleråd og konsernet Andr. L. Riis inviterte ungdom i alderen 15–18 år med på. 21 ungdommer fra 19 kommuner deltok i prosjektet og fikk blant annet nyttige møter med mentorene Tora Dahle Aagård, Torstein Flakne og Oda Victoria Reitan. Kunstneren Andreas Brännlund var prosessveileder for ungdommene som deltok i prosjektet.

 

Norsk kulturskoleråds samarbeidspartner om dette prosjektet er mest kjent som eier av Riis Bilglass, landets største bilglasskjede. Andr. L. Riis ser verdien i å sponse kulturrelaterte prosjekt, arrangement o.l og har også tidligere bidratt med økonomisk støtte på ulike kulturelle arenaer.

 

Film også

 

Tidligere i oktober var også dokumentarfilmen klar - og alle som vil kan få et spennende og lærerikt innblikk i hva prosjektet var. Dokumentarfilmen er laget av Arild Følstad på oppdrag fra prosjekteierne.

 

Her kan du se dokumentaren om Riis-prisen 2022:

 

Du kan også se filmen her:

> Facebook

Vimeo

> YouTube

 

> Les mer om Riis-prisen 2022 i nyhetsartikkel på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!