Kulturskolerådet fornyer og forsterker rådgiverlaget

Sverre Stenløkk (t.v.) og John Oddstein Aune.
NYE I KULTURSKOLERÅDET: Sverre Stenløkk (t.v.) og John Oddstein Aune.
20.06.2024 Egil Hofsli (tekst) Wanja Løvø (foto/Aune) Privat (foto/Stenløkk)
Del på:

Kulturskolerådet fornyer og forsterker rådgiverlaget

Norsk kulturskoleråd fornyer og forsterker rådgiverlaget kommende høst. John Oddstein Aune fra Selbu og Sverre Stenløkk fra Trondheim blir nye medarbeidere i Kulturskolerådet. Samtidig går en mangeårig medarbeider, rådgiver Bård Hestnes, av med pensjon.

 

John Oddstein Aune går inn på banen der Bård Hestnes har vært svært sentral i en årrekke. Aune får ansvar for læringsressursen Kor Arti'en digital plattform der det tilbys opplæring innen sang og musikk med fokus på elevaktivitet. 50 prosent-stillingen Aune er ansatt i byr på en sammesatt arbeidsoppgave, som inkluderer ansvar for drift og videreutvikling av nettstedet korarti.no, markedsføring av læringsressursen Kor Arti’, kommunikasjon med rettighetshavere samt innspilling og produksjon av singback.

 

– Jeg har jobbet som grunnskole- og kulturskolelærer i mange år, og vet hvilken viktig rolle Kulturskolerådet har for å å sette rammer og bidra med verktøy som trengs i arbeidet i kulturskolen. Å skulle jobbe med Kor Arti’, som jo også er en veldig nyttig ressurs for grunnskolen, blir en spennende og utfordrende oppgave. Jeg gleder meg til starte arbeidet, på kulturskolelaget, sammen med særs trivelige og flinke folk, sier John Oddstein Aune (bildet), som begynner i Kulturskolerådet 1. august.

 

Aune (født 1975) bor i Selbu i Trøndelag, og er musiker, adjunkt ansatt ved Selbu videregående skole, lærer ved Selbu kulturskole (har arbeidet der i 20 år) samt driver av eget studio, StudJO. Ved Selbu vgs er han dataansvarlig. Tidligere har Aune blant annet i over 20 år arbeidet som musikklærer i grunnskolen. Han har mye erfaring i å sette opp forestillinger og konserter, også gjennom eget firma. 

 

Han er utdanna adjunkt fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og har en årsenhet i informatikk fra NTNU.

 

Ti år med rektorerfaring

 

Fra 1. september går Sverre Stenløkk (født 1987) inn i en 100 prosent-stilling som rådgiver i Norsk kulturskoleråd, der han vil få varierte oppgaver, inklusive oppgaver knytta til Kulturskolerådets fylkesavdeling i Trøndelag. 

 

– Etter ti år som rektor i kulturskolen ser jeg fram til å få bidra til å styrke kulturskolens rolle strukturelt i kommunene, og i samfunnet for øvrig, sier Sverre Stenløkk (bildet). – Gjennom god kontakt med kommunene ønsker jeg blant annet å se på mulighetene for å etablere flere regionale møteplasser, der kulturskoleledere og -lærere kan utveksle erfaringer, inspireres, og bygge solide faglige nettverk.

 

Stenløkk bor i Trondheim, og er i dag enhetsleder for kulturskole og fritidsklubber i Rennebu kommune, en stilling han tiltrådte i 2014. Stillingen innebærer også å være koordinator for kommunens ungdomsråd samt lokalt ansvarlig for UKM. 

 

I tillegg har Stenløkk jobben som frilansmusiker/-arrangør/-komponist/-korpsinstruktør m.m. siden 2007. Han har vært instrumentalpedagog ved Oppdal kulturskole og dirigent og instrumentalpedagog (i vikariat) ved Asker kulturskole samt dirigent for flere korps. 

 

Han er for tida i gang med rektorutdanning ved NTNU. Tidligere har Stenløkk tatt studiet Instrumental metode og varierte undervisningsformer ved Universitetet i Agder. Han har også en master i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Masterprosjektet hans, Kulturskole 3.0, anses som svært relevant i forhold til Kulturskolerådets fokus på kulturskolens rolle i framtidas kommune.

Les flere nyheter!