Maja Lunde og stortingspolitikere i verdidebatt om kunstig intelligens og kulturskole

Bilder av debattantene.
19.06.2024 Egil Hofsli (tekst) Oda Berby (foto/Lunde) Stortinget (foto/Mathisen og Jønnes) KS (foto/Rolstad) Privat (foto/Høgberg)
Del på:

Maja Lunde og stortingspolitikere i verdidebatt om kunstig intelligens og kulturskole

Forfatter Maja Lunde, stortingspolitikerne Øystein Mathisen (Ap) og Kari-Anne Jønnes (H), Tristan Rolstad, fagsjef for digitalisering i KS, og kulturskolerektor Sjur Høgberg. Disse er på scenen når Norsk kulturskoleråd arrangerer verdidebatt om kunstig intelligens og kulturskole under Arendalsuka 2024.

 

Terje Lindberg, nestleder i Norsk kulturskoleråd, vil lede debatten. Etter endt debatt vil Helga Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd, oppsummere.

 

I tillegg til denne debatten, vil Kulturskolerådet være medarrangør av fire programposter til under Arendalsuka 2024. Dette skjer sammen med nære, faste samarbeidspartnere, nemlig Kulturtanken, NOKU, Ungdom og Fritid samt UKM.

 

Maja Lunde (bildet) er en forfatter som har gjort stor suksess også internasjonalt. Hun skriver både for barn og voksne og har gjort seg særlig bemerket med "Bienes historie" og "Snøsøsteren". Bøkene hennes er oversatt til 40 språk og er solgt i mer enn fire millioner eksemplarer. Lunde fikk Bokhandlerprisen i 2015 og har også mottatt bl.a. Bjørnsonprisen, Peer Gynt-prisen og Rachel Carson-prisen for sitt forfatterskap.

 

I august slipper hun boka: "Skjerm barna"  en bok om hvordan teknologien tok over barndommen og hva vi kan gjøre for å ta leken og livet tilbake.

 

Om verdidebatten

 

Tid og sted: Onsdag 14. august kl. 13.00–13.45, på Kraftverket Scene i Kulturkammeret.

 

Formålet med debatten er å tilrettelegge for en balansert, konstruktiv samtale om utfordringene og mulighetene kulturskolen står overfor i møtet med teknologi- og samfunnsutviklingen. I et større perspektiv handler dette om kulturskolens og kulturens rolle i spenningsfeltet mellom et akselerert, teknologisk samfunn og grunnleggende, eksistensielle og menneskelige behov.

 

Kunstig intelligens og annen teknologi blir en stadig mer integrert del av barn og unges liv. Nye kulturuttrykk og samhandlingsformer vokser frem, og redefinerer rammene for læring, undervisning og utviklingsarbeid i kulturskolen. Dette aktualiserer en rekke verdispørsmål som vi gleder oss til å diskutere på Arendalsuka.

 

Kulturtanken, NOKU, UKM og Ungdom og Fritid er medarrangører.

 

> Mer informasjon om arrangementet på arendalsuka.no

 

Forener krefter for barne- og ungdomskultur

 

Ungdom og fritid, UKM, Norsk kulturskoleråd, NOKU og Kulturtanken forener altså igjen krefter under Arendalsuka for å sette fokus på barne- og ungdomskultur. Arenaen blir igjen Kulturkammeret, som ligger veldig sentralt ved Pollen.

 

Denne gang skal alt i regi av disse samarbeidspartnerne skje på samme scene i dette kulturbygget – Kraftverket scene er stedet. Lokalet fins i Kulturkammerets underetasje.  

 

Denne gangen har samarbeidskvintetten valgt å legge alle sine arrangement til tirsdag 13. og onsdag 14. august. Dag én har fått overskriften Barn og unges deltakelse i kulturlivet, dag to er overskriften Digital innovasjon i barne- og ungdomskultur.

 

Samtlige arrangement vil bli strømma direkte, og blir tilgjengelig blant annet via Norsk kulturskoleråds facebookside.

 

> Her ser du samtlige arrangement samarbeidspartnerne byr på under Arendalsuka 2024

 

Fire viktige arrangement til

 

Som medarrangør er Norsk kulturskoleråd per nå involvert i fire arrangement på Kulturkammeret, i tillegg til sitt eget hovedarrangement (debatten omtalt øverst i denne artikkelen):

 

Tirsdag 13. august kl. 10.30–12.00: Faglunsj om barn og unges deltakelse i kulturlivet

Arrangører: Kulturtanken, Ungdom og Fritid, UKM, Norsk kulturskoleråd, NOKU.

 

Om arrangementet:

 

Barn og unges deltakelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter er skjevt fordelt – og forskjellen øker. Derfor satte regjeringa av ti millioner kroner på statsbudsjettet for 2024 til tiltak for at flere får delta i de viktige felleskapene som kulturen, idretten og frivilligheten gir.

 

Handlingsplan for deltakelse ble levert før sommeren og nå skal tiltakene settes ut i livet. Hvor går veien videre? Hvordan lykkes vi med å gjennomføre planene? Hvordan får vi alle barn og unge med i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter?

 

Politikere, organisasjonsliv og barn og unge selv inviteres her til å diskutere veien videre for å skape et mer inkluderende tilbud.

 

> Mer informasjon om arrangementet på arendalsuka.no

 

Onsdag 14. august kl. 10.0011.30: Faglunsj om digital innovasjon i barne- og ungdomskultur

Arrangører: Kulturtanken, Ungdom og Fritid, NOKU, Norsk kulturskoleråd, UKM

 

Om arrangementet:

 

Det gjøres mye godt innovasjonsarbeid i kulturlivet. På denne faglunsjen presenteres prosjekt som er i gang samt at det blir diskusjon om hvordan disse harmonerer med behovene barn og unge melder om.

 

Satser vi på riktige hester når nybrottsarbeidet gjennomføres og hvilken effekt får vi ut av dem? Hvilke politiske ambisjoner fins for å «modernisere» og digitalisere kultur- og fritidstilbudet? Og hva mener barn og unge om arbeidet som gjøres for å forsterke og videreutvikle det digitale kulturtilbudet?

 

> Mer informasjon om arrangementet på arendalsuka.no

 

Onsdag 14. august kl. 12.00–13.00: Tilgjengelige møteplasser for barn og unge med funksjonshindringer

Arrangører: Kulturtanken, Hyperion, Ungdom og Fritid og UKM, med Norsk kulturskoleråd og NOKU som samarbeidspartnere.

 

Om arrangementet:

 

Sammen med norske politikere vil UKM Norge, Ungdom og Fritid, Hyperion og Kulturtanken sette fokus på hvorvidt åpne møteplasser er tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser.

 

Med gaming som metode og verktøy vil vi utforske og lære om hvordan vi kan inkludere flere med god tilrettelegging, og ser dette i lys av regjeringens nye dataspillstategi.

 

> Mer informasjon om arrangementet på arendalsuka.no

 

Onsdag 14. august kl. 16.0017.00: "Kulturkameratene" oppsummerer  Direkte-podkast om barne- og ungdomskultur

Arrangører: Kulturtanken, Ungdom og Fritid, UKM, Norsk kulturskoleråd, NOKU.

 

Om arrangementet:

 

I år som i fjor har Kulturkammeret vært fylt med innhold om barne- og ungdomskultur. For å gjøre opp status og trekke hovedlinjene samler vi lederne i samarbeidspartene i nettverk for barne- og ungdomskultur.

 

Hvilke diskusjoner har det vært mest fart i? Hvilke prosjekt og satsinger er de viktigste for å skape et enda bedre tilbud til barn og unge? Hva blir de viktigste temaene for Arendalsuka i 2025? Kommer regjeringens handlingsplan for deltakelse til å minske forskjellene på kulturdeltakelse?

 

Med lave skuldre og løs snipp diskuterer vi oss gjennom Arendalsuka 2024 og trekker linjene inn i vårt videre, felles arbeid for å bedre kunst og kulturtilbudet til barn og unge i hele Norge.

 

> Mer informasjon om arrangementet på arendalsuka.no

 

Arendalsuka 

Demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i og deg som vil være med å lytte til, debattere og løse samfunnsutfordringer. Rundt 1000 arrangement og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. I år arrangeres Arendalsuka 14.–18. august.
Årlig, nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Partipolitisk uavhengig. Har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt demokrati.

 

> Se også arendalsuka.no

Les flere nyheter!