Stor interesse for Kulturbæring-konferansen: – Bli med på årets viktigste kulturkonferanse!

Konferansens plakatbilde.
27.06.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Stor interesse for Kulturbæring-konferansen: – Bli med på årets viktigste kulturkonferanse!

Veldig mange vil være med på Konferansen Kulturbæring – Kulturen som driver for bærekraftige samfunn, som arrangeres i Bodø 16.–17. oktober 2024. Arrangørene gleder seg over et høyt antall påmeldte allerede, til en konferanse som vekker interesse også i nordiske naboland. – Kulturbæring er årets viktigste kulturkonferanse og byr på mye spennende, fremtidsrettet innhold samt en storslagen feiring av lokal kulturarv og tradisjoner.

 

Det sier Marita Helene Hansen (bildet), prosjektleder for konferansen, som Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum (NOKU) arrangerer. Sammen med Bodø2024 og flere andre samarbeidspartnere, inviterer de alle interesserte til konferansen i Bodø i midten av oktober. 

 

En god del av programmet er allerede gjort kjent (mer informasjon lengre nede i artikkelen), og påmelding er mulig. Neste programslipp kommer i andre halvdel av august, og da vil trolig hele programmet bli presentert innen kort tid.

 

> Påmelding til konferansen på kulturskoleradet.no

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2024.

 

På konferansens egen nettside holder du deg oppdatert om konferansen.

 

– Med mange påmeldte allerede, fra både kommunal sektor og universitets- og høyskoler og andre, ser det ut til at Kulturbæring-konferansen blir en stor begivenhet som mange vil oppleve, sier prosjektleder Marita Helene Hansen, og minner om at målgruppa for konferansen er stor og bred:

 

– Vi tenker konferansen har noe for alle som jobber for og med barn og unge samt sosial bærekraft. Dette inkluderer blant annet kulturarbeidere, politisk valgte, kommunale ledere, kulturskoleansatte, bibliotekansatte, ansatte i utdanningssektoren og innen andre offentlige tjenester samt innen det frivillige kulturtilbudet, sier Hansen. Hun lover deltakerne en konferanse med inspirerende innlegg, engasjerende samtaler og gripende kunstneriske innslag. – Vi vil ta med deltakerne på et dypdykk i kulturens betydning for et levende og bærekraftig samfunn, sier prosjektlederen.

 

– Det strømmer på med påmeldinger fra hele landet og vi gleder oss veldig til å samle medlemmer og kulturkollegaer til to dager med et svært sterkt program, sier Monica Larsson (bildet), generalsekretær i NOKU. – Vi trenger alle faglig påfyll innimellom samt å treffe kolleger for å utveksle erfaringer og ideer. Målet vårt er at alle konferansedeltakerne skal reise hjem med entusiasme og nye faglige ideer i bagasjen. Samt en god dose inspirerende kunstopplevelser.

 

Hvordan kulturarv, kunst og kultur i samspill påvirker samfunnsutviklinga

 

Temaoverskriftene for konferansen er klare:

 

  • Kulturbæring – kulturen som driver for bærekraftige samfunn
  • Fra sannhet til forsoning gjennom Kulturbæring?
  • Third Culture Kids/tredjekultursbarn – en ny generasjon kulturbærere  
  • Kulturbæring i praksis

– Disse temaene fokuseres gjennom unike kunstneriske innslag, nordiske keynotes, spennende foredragsholdere og skreddersydde workshoper, sier Monica Larsson og Morten Christiansen, henholdsvis generalsekretær i NOKU og direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

– Bidragsytere med mye ulik kompetanse og spennende budskap

 

På arrangørhold er en meget godt fornøyd med det laget av nøye utvalgte bidragsytere – seks i tallet – som så langt er lansert. I første programslipp ble følgende seks presentert:

 

Aon Raza Naqvi, tekstforfatter og kreatør. Naqvi er tidligere redaktør for Festen Etter Fasten på NRK, programleder i BroShow på P3 og forfatteren av boka «Third Culture Kids». I sine foredrag deler han innsiktsfullt fra et enormt repertoar av historier som opplyser, engasjerer og berører hjerterota, og handler om retorikk, mangfold, narrativ og generasjoner.

 

På konferansen tar Naqvi utgangspunkt i sin egen bok, "Third Culture Kids", som fokuserer det å vokse opp med flere kulturer i Norge. Boka rommer 29 oppveksthistorier fra blant andre Chirag Patel fra Karpe, Arif, Leo Ajkic, Mona Berntsen og Jonis Josef m.fl. I foredraget snakker han om tilhørighet og lokalsamfunnets rolle samt deler refleksjoner om fortida og gir oss et viktig perspektiv for framtida. Naqvi håper at det han deler skal bli både underholdende og til ettertanke.

 

Julius Heinicke, professor, Universitetet i Hildesheim. Heinicke er professor i kulturpolitikk og er UNESCOs chair i kulturpolitikk for kunst og transformasjon ved universitetet. Han er opptatt av å undersøke hvordan kulturelle og estetiske praksiser kan fremme globalt medborgerskap. Hans arbeid viser hvordan kunst og kultur kan skape forståelse for bærekraftsmålene.

 

På konferansen skal Heinicke holde foredraget "Kultur som et bærekraftig utviklingsmål? Kulturelle og estetiske praksiser som verktøy for å oppleve globalt medborgerskap".

 

I foredraget vil Heinicke fokusere kunstens og kulturens evne til å ansvarliggjøre oss gjennom globalt medborgerskap i sammenheng med bærekraftsmålene. Disse målene opererer på mange nivå og reflekterer ulike tilnærminger. Kunst og kulturell praksis kan gjøre disse mangfoldige perspektivene gjenkjennelige og forståelige. Globalt medborgerskap krever kunnskap om dette mangfoldet og tilstrekkelig med rom for forhandlinger.

 

Even Aleksander Hagen, statssekretær, Kultur- og likestillingsdepartementet. Han har studiebakgrunn innen statsvitenskap, nordisk språk og litteratur og praktisk-pedagogisk utdanning ved Universitetet i Oslo, og er i dag statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet.

 

På konferansen skal Hagen delta både med innlegg og i en panelsamtale som vil berøre «the wicked problems», som rammer mange kommuner med store demografiske endringer og liten utsikt for vekst:

 

Hvordan skal en da skape levende lokalsamfunn og bolyst? Hvordan kan kulturen bidra her?  

 

Liv Aira, dansekunstner og koreograf. Hun er en lulesamisk dansekunstner og koreograf som integrerer sin kulturelle arv i sitt arbeid.

 

Aira  har grunnlagt flere kulturfestivaler, inkludert Låvda – Sápmi Screendance Festival og den samiske kulturfestivalen Sájdde, som arrangeres årlig i naturreservatet Storforsen.

 

For tiden arbeider hun med å etablere verdens første samiske dansesenter i Vuollerim, utenfor Jokkmokk.

 

Aira er konferansens kunstner. Hun vil vise deler av sitt kunstnerskap og bidra med interessante perspektiv og erfaringer inn i konferansens øvrige program.

 

Steinar Pleim Johansen, faglig leder, Salten Kultursamarbeid. Han har rik erfaring fra kultursektoren. Han mener drømmer er essensielle for bærekraftige lokalsamfunn og har ledet flere prosjekter som inspirerer til framtidsvisjoner.

 

På konferansen skal Pleim Johansen presentere prosjektet Drømmer i Salten, gjennom innlegget "Hvorfor må vi drømme?".  Har du noen gang drømt om hva fremtiden kan bringe for deg og ditt lokalsamfunn? Drømmer i Salten skal inspirere deltakere og oppmuntre publikum til å våge å drømme stort og skape visjoner for fremtiden – både for oss selv og for stedet vi bor. Dette prosjektet involverer tusenvis av mennesker og skal ha truffet en nerve hos mange i Salten.

 

Gjennom Drømmer i Salten vil en på konferansen utforske hvordan regionalt kultursamarbeid kan styrke fellesskap, bygge solide nettverk og utvikle infrastruktur gjennom målrettet prosjektarbeid. 

 

Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør, SVD Oppvekst, kultur og utdanning, KS. Hun er statsviter og tidligere statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet. Holm Jensen er nå avdelingsdirektør i KS, med ansvar for oppvekst, kultur og utdanning. Hun var en sterk bidragsyter i pilotarbeidet Fremtidens kulturskole, et utviklingsprosjekt Norsk kulturskoleråd og KS startet sammen.

 

Nyhetssaken oppdateres med mer om hennes bidrag på konferansen.

  

– Tre inspirerende formiddagssesjoner – helt gratis!

 

Innen konferansen starter onsdag 16. oktober kl. 13.00, kan konferansedeltakere som ankommer Bodø tidlig (trolig kvelden før, om en ikke har svært kort reisevei, red.mrk.) få med seg et ekstra, gratis formiddagstilbud. Arrangørene gir deg tre ulike tilbud å velge mellom, som altså ikke inngår i selve konferanseprogrammet.

 

– Vi håper mange benytter sjansen til gi seg selv en slik inspirerende start på dagen, sier Marita Helen Hansen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og prosjektleder for konferansen i Bodø. Her er de tre formiddagstilbudene som kan velges onsdag 16. oktober, med oppstart kl. 09.00:

 

Utstilling: Drømmer i Salten

 

Sted: Jakhelln Brygge, Torvgata 2

Tidspunkt: 16. oktober kl. 9.0011.30

 

Her kan du oppleve utstillinga Drømmer i Salten, et prosjekt som håper å motivere oss til å drømme stort og skape visjoner for framtida vår og lokalsamfunnet vårt. Gjennom samarbeid med kulturskoler, biblioteker og skoler samt private aktører, har Salten kultursamarbeid engasjert tusenvis av mennesker og gjennomført nærmere 100 arrangement. Denne formiddagen kan du bli med på en reise inn i Saltens drømmer og la deg inspirere av utstillinga, som for øvrig står åpen hele konferanseperioden. 

 

Påmelding er ikke nødvendig.

 

Seminar: Barentssekretariatet  Grenseoverskridende kultursamarbeid i nord

 

Sted: Folkets hus, Prinsens gate 115

Tidspunkt: 16. oktober kl. 09.0011.30

 

Barentssekretariatet og Norsk kulturskoleråd inviterer deg som vil lære mer om mulighetene innen grenseoverskridende kultursamarbeid, prosjektfinansiering, og hvordan du kan utvikle unge ledere i din kommune eller kulturskole.

 

Veronica Vangen Evensen, styreleder i Norsk kulturskoleråd Nordland, og Sigrun E. Fostad, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, deltar på arrangementet og håper at mange ansatte i kulturskoler og kommuner i Nord-Norge stiller på denne formiddagssesjonen som setter fokus på internasjonalt kultursamarbeid og dets verdi for Nord-Norge. Seminaret vil gi innsikt i hvordan samarbeid på tvers av grenser kan styrke våre lokalsamfunn.  

 

Gjennom å utforske hvordan internasjonale samarbeid og partnerskap kan utvikles og være samt få innsikt i betydningen av ungdomsmedvirkning for regional utvikling, er dette en god sjanse til å lære om hvordan vi sammen kan bygge sterkere og mer bærekraftige lokalsamfunn. 

 

Her blir det inspirasjonsforedrag, paneldiskusjon, informasjon om finansieringsmuligheter gjennom Barentssekretariatets støtteordninger samt muligheter til å stille spørsmål og ta del i diskusjonen. 

 

På bildet: Elizaveta Vassilieva (t.v.) og Marit Egholm Jacobsen, henholdsvis ungdomsrådgiver og konstituert daglig leder i Barentssekretariatet.

 

> Påmelding til seminaret (på forms.office.com)

Påmeldingsfrist: 9. oktober.

 

Verksted: Norsk Bærekraftsenter – Kultur som bærekraftig verdiskaping  

 

Sted: Scandic Havet, Tollbugata 5

Tidspunkt: Kl. 9.0011.30

 

Her fokuseres hvordan kultursektoren bidrar til å nå FNs bærekraftsmål og hvordan en i så måte kan gjøre mer av det som fungerer. I samarbeid med Norsk kulturskoleråd inviterer Norsk Bærekraftsenter til et verksted der en ser nærmere på data, modeller og verktøy som kan implementeres i din kommune.

 

Her skal du kunne få innsikt i hvordan investeringer i kultur kan gi mer bærekraft og velferd for pengene samt hvordan du og kommunen din kan bli med og forme framtidas bærekraftige samfunn. 

 

> Les mer i nyhetssak på kulturskoleradet.no 

> Påmelding til verkstedet (på kulturskoleradet.no)

Påmeldingsfrist: 12. september.

 

Flere aktuelle arrangement før og etter konferansen 

 

Konferansen åpner onsdag 16. oktober kl. 13.00 og rundes av torsdag 17. oktober kl. 14.00. I tillegg til de omtalte arrangementet tidligere på åpningsdagen, peker arrangørene på to arrangement til, ett foran og ett rett etter konferansen, som kan være aktuelle å få med seg for konferansedeltakere (og som kan gjøre det aktuelt å ta en ekstra overnatting i kulturhovedstaden):

 

  • Om kvelden tirsdag 15. oktober inviterer Kulturytring og Norsk kulturforum til et gratis kveldsarrangement med nordisk programinnhold, med panelsamtale og kunstneriske innslag samt fungere som en sosial møteplass.
  • Norsk kulturskoleråds landsting 2024 arrangeres rett i etterkant av konferansen, 17. og 18. oktober. Start 17. oktober kl. 15.00, slutt 18. oktober kl. 15.00.

Merk også: Workshop – A Sense of Time and Place er inspirasjon for konferansen, der barn og unge fra tre nordiske land utforsker og feirer det unike ved sin egen lokale identitet, historie og kulturarv. Dette verkstedet finner sted i Bodø helga før konferansen, 11.–13. oktober, og smakebiter fra verkstedet vil bli presentert som kunstneriske innslag på konferansen.

 

Viktig arena for Kulturskolerådet og NOKU

 

Bodø2024 er det største kulturprosjektet i Norge på over ti år og markerer at Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024, og både Norsk kulturskoleråd og NOKU ser det som en arena å bruke  både sammen og hver for seg.

 

– I Norsk kulturforum gleder vi oss til å arrangere en faglig sterk konferanse i Europas kulturhovedstad 2024, der vi fokuserer hvordan kulturarv, kunst og kultur virker i samspill på samfunnsutvikling, innovasjon og stedsutvikling. Som interesseorganisasjon for lokal kultursektor vet vi at kultur er bærer av fellesskap og opplevelser både i små og store kommuner over hele landet. Vi håper å inspirere og bidra til nye tanker og ideer om en kunst og kultursektor som skal bidra inn i en mer bærekraftig fremtid, sier Monica Larsson, generalsekretær i NOKU.

 

– NOKU og Kulturskolerådet har samarbeider tett i flere sammenhenger for å forsterke barne- og ungdomskulturfeltet lokalt og nasjonalt, fortsetter Larsson. – Ved å inngå et tettere faglig samarbeid om en slik ambisiøs konferanse klarer vi å trekke veksler på hverandres faglige kompetanse og nettverk samt forhåpentligvis nå ut til enda flere kommuner, fylkeskommuner, lokale kulturaktører, kunstnere og kulturarbeidere. Vi håper Kulturbæring blir høstens store samlingspunkt som gir både faglig påfyll og ny inspirasjon i vakre omgivelser. Velkommen til Bodø!

 

– Viktig konferanse og en milepæl i samarbeidet

 

– Konferansen Kulturbæring vil bli en viktig konferanse, og en milepæl i samarbeidet mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Kulturforum (NOKU). Dette blir en konferanse det vil være vanskelig ikke å delta på, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Christiansen forteller at Kulturbæring – Kulturen som driver for bærekraftige samfunn handler om at kultur er en vesentlig faktor i samfunnsutvikling og samfunnsbygging.

 

– Det er viktig å påpeke at alle kommuner på forskjellig vis er et konglomerat av småsamfunn. Det kan gjelde små kommuner, men gjelder absolutt også småsamfunn i større befolkningskonstellasjoner. Tøyen i Oslo er et eksempel på et slikt “småsamfunn”. Det samme kan kanskje sies om Kattem i Trondheim eller om Vuku i Verdal. Kulturskolerådet ser fram til et givende konferansesamarbeid med NOKU. Samtidig vil dette forhåpentligvis være starten på videre samspill mellom våre organisasjoner, og avslutningsvis sier han som Larsson: – Velkommen til Bodø, 16.17. oktober 2024!

 

Scandic Havet er konferansearena

 

Konferansen arrangeres på Scandic Havet i Bodø, og altså i forbindelse med Bodø2024. Her inviteres hele Norden til en feiring av lokal kulturarv og lokal kulturbæring. Gjennom en rekke foredrag, parallelle sesjoner og panelsamtaler vil deltakerne få nye perspektiv og kunnskap om kulturens rolle for bærekraftige samfunn.

 

Samfunnet er i rask endring, blant annet med en aldrende befolkning samt småsamfunn som er under press. Dette vil utfordre mange kommuner til å finne nye løsninger for innbyggerne sine. Derfor legger konferansearrangørene opp til en utforsking av hvordan tradisjon og kulturarv møter innovasjon og nye impulser. En ønsker å synliggjøre hvordan kulturbæring utvikler identitet, stolthet og tilhørighet til eget lokalsamfunn, som igjen skaper håp for fremtiden.

 

> Påmelding til konferansen på kulturskoleradet.no

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2024

 

> Presentasjon av konferansen samt av prosjektet Kulturbæring og verkstedet/workshopen A sence of time and place (PDF)

 

> Nettside for Kulturskolerådets arrangement under Bodø2024

 

> Bodø2024s nettsted

Les flere nyheter!