Strategi 2020

Del på:

Strategi 2020

Strategi 2020 i revidert versjon fins her

(Revidert juni 2017)

 

Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske styringsdokument. Strategi 2020 viser overordnede strategier og langsiktighet i rådets arbeid. Planverket skal gi føringer for arbeidet i hele organisasjonen regionalt og nasjonalt.