Artikler signert Norsk kulturskoleråds ansatte

Del på:

Her fins masteroppgaver, kronikker og andre artikler av faglig karakter, forfattet av ansatte i Norsk kulturskoleråd.

 

Kronikk: Don't act  Think! (2021)

Forfatter: Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd

Publisert: 13. april 2021

 

Kronikkens innledning: Hvordan skape muligheter for estetiske erfaringer og estetiske læringsprosesser i skole og samfunn. 

 

 

Masteroppgave: Samskaping = balansekunst? (2020)

Forfatter: Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd

Publisert: 1. september 2020

 

Undertittel: Med kulturskolen som samskapingsaktør i utviklingen av en kultur for musikkbasert miljøbehandling i Brønnøy kommune.

 

Masteroppgave: Kulturskolen i en utviklingsprosess (2019)

Forfatter: Rut Jorunn Rønning, rådgiver i Norsk kulturskoleråd

Publisert: 6. august 2020

 

Innledningen av sammendraget: Hensikten med denne studien har vært å undersøke problemstillingen: «Hvordan kan dynamikken i en kommunegruppe påvirke deltagernes utviklingsprosesser?».

 

Masteroppgave: Kunnskapsutvikling gjennom en veiledningsprosess? (2019)

Forfatter: Rut Jorunn Rønning, rådgiver i Norsk kulturskoleråd

Publisert: 6. august 2020

 

Innledningen av sammendraget: Hensikten med denne studien har vært å undersøke problemstillingen: «På hvilke måter kan en utviklingsprosess påvirke kollektiv kunnskapsutvikling i et kulturskolekollegie?».

 

Masteroppgave: Gå i takt mot innovative løsninger? (2019)

Forfattere: Knut Øverland, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, og Gro Dyrhaug (ekstern)

Publisert: 2. september 2019

 

Innledningen av sammendraget: Denne masteroppgaven handler om organisasjonskultur og kreativitet. Organisasjonskultur fordi kultur har stor betydning for hvordan en virksomhet fungerer, kreativitet fordi tidsepoken vi er inne i fordrer høy innovasjonstakt innen mange bransjer. I dette arbeidet har vi tatt utgangspunkt i næringsmiddelbedriften Kavli/Q-Meieriene, nærmere bestemt markeds- og innovasjonsavdelingen. Formålet har vært å finne ut om medarbeiderne der opplever at det ligger til rette for å være kreativ i jobbhverdagen, samt å forstå mer om hva som fremmer og hva som hemmer kreativitet.  

 

Kronikk: Mátta Varjjaga prošeakta - kroneksempel på kulturskolen som lokalt ressurssenter

Forfatter: Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd

Publisert: 22. februar 2018

 

Kronikkens innledning: Gjennom joikeprosjektet «Mátta Varjjaga prošeakta» bygges en kultur med respekt for tradisjon og forskjellighet: Slikt kan det fort bli godt oppvekstmiljø av. Prosjektet er et kroneksempel på kulturskolen som lokalt ressurssenter for kultur.

 

Kronikk: Hurra for sirkusfaget i kulturskolen!

Forfatter: Hilde Roald Bern, rådgiver i Norsk kulturskoleråd

Publisert: 28. juni 2017

 

Kronikkens innledning: Kulturskolen har nyleg fått sin sjette fagplan: Fagplan for sirkus. Måtte planen inspirere fleire kulturskolar til å gi eit tilbod i dette faget som fungerer glimrande for inkludering.

 

Til nettsida Forskning og utvikling