Bedre og utvidet kulturskolestatistikk: Dette er endringene

2020 GSI-sak 10.9.png
BEDRE STATISTIKK: Fra 2020-2021 skal GSI-statistikken også omfatte kulturskolelærernes utdanningsbakgrunn inklusive pedagogisk utdanning.
25.09.2020 Egil Hofsli (tekst) Thor Nielsen (foto)
Del på:

Bedre og utvidet kulturskolestatistikk: Dette er endringene

OSLO: Da er Utdanningsdirektoratet klar med en ny versjon av skjemaet for innhenting av informasjon om kulturskolene. Norsk kulturskoleråd, som har bistått direktoratet i arbeidet, ser dette som en kvalitetsheving og en viktig utvidelse når det gjelder kulturskolestatistikken i Grunnskolens Informasjonssystem.

 

I følge rådgiver Merete Wilhelmsen i Norsk kulturskoleråd er endringene i hovedsak å finne i tre punkt i GSI-kulturskole:

 

  • Utdanning og pedagogisk utdanning (PPU)
  • Delte stillinger i kommunen
  • Koronahøsten 2020

–  Det er lagt inn gode forklaringer i veiledningen, sier Wilhelmsen, som er kulturskolerådets kontaktperson i samarbeidet med Udir. – Men vi ønsker likevel å gjøre oppmerksom på følgende når det gjelder (informasjon om dette er også send per post til kulturskolerådets medlemmer, dvs. kommuner med kulturskoletilbud, red.anm.):

 

Utdanning og pedagogisk utdanning (PPU): For første gang etterspørres kulturskolelæreres utdanningsnivå i GSI og kulturskolelæreres formelle pedagogiske kompetanse. Dette gjøres nå i tråd med PE-strategiens forventninger til kommunene om bruk av kunstfaglig kompetanse på tvers i kommunen mellom bl.a. grunnskole, SFO, barnehage, voksenopplæring og kulturskole.

 

Delte stillinger i kommunen: Formålet er å få informasjon om hvordan kommunen ansetter og benytter personer med praktisk-estetisk fagkompetanse i egen kommune. Denne datainnhentingen omfatter ikke kjøp og salg av tjenester i, eller på tvers av kommuner, og heller ikke på tvers av forvaltningsnivåene.

 

– Norsk kulturskoleråd ser at disse nye punktene vil gi oss som kommunenes interesse- og utviklingsorganisasjon en god regional og nasjonal informasjon som kvalifiserer til en tettere dialog med bl.a. universitets- og høgskolesektoren når det gjelder utvikling av tilbud innenfor videreutdanning for målgruppa. Strategien Kompetanse for kvalitet 2025 er svært aktuell i denne sammenhengen, sier Merete Wilhelmsen.

 

Oppfølging av PE-strategien

 

Det var i forbindelse med oppfølgingen av regjeringsstrategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang (PE-strategien) at Utdanningsdirektoratet (Udir) fikk to oppdrag som gjelder kulturskolen.

 

Det første – som ble kvittert ut tidligere i september – omhandlet synliggjøring og informasjon om kulturskolen.

 

Nå har Udir fullført også det andre oppdraget: «Regjeringen vil finne løsninger for å få jevnlig informasjon og oversikt over kompetansen i kulturskolen og bruken av delte stillinger».

 

Norsk kulturskoleråd ble bedt om å bidra til å løse begge oppdragene, noe kulturskolerådet har gjort.

 

Svært glad FoU-leder

 

FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd er svært glad for dette som nå skjer. Han sier at informasjone om utdanning og pedagogisk utdanning (PPU) er spesielt viktig for å få en nasjonal oversikt over utdanningsbakgrunn og pedagogisk utdanning, og for å kunne forstå kompetansesituasjonen i kulturskolen over tid.

 

– Slik kan vi bedre legge til rette for et samarbeid med UH-sektor om utdanningstilbud for målgruppen. Dette sett i relasjon til Kompetanse for kvalitet, som også er en kompetansehevingsstrategi som gjelder for kulturskolens ansatte, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

Årets GSI-innsamling er i gang, med telledato 1. oktober. Innsamlinga stenger 23. oktober. Endelige tall for GSI 2020–2021 vil være offentlig tilgjengelig i desember 2020, og vil da være å finne på nettstedet gsi.udir.no her.

Les flere nyheter!