Ekstrabevilgningen kommer som organisasjonstilskudd

img_216.jpg
img_216.jpg
23.02.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ekstrabevilgningen kommer som organisasjonstilskudd

OSLO: Enda bedre budsjettnytt for Norsk kulturskoleråd: ekstrabevilgningen på tre millioner kroner som rådet får i revidert statsbudsjett, kommer som organisajonstilskudd, ikke som utviklingsmidler.

 

Det innebærer i praksis at Norsk kulturskoleråd står friere til å disponere midlene til kulturskolens beste ut fra en mer helhetlig plan, enn bare å pumpe pengene ut til kulturskolene i form av støtte til ulike, frittstående prosjekt. Samtidig er dette en enda større "statlig" anerkjennelse av rådets virksomhet og dets rolle i utviklinga av skoleslaget.

 

Totalt får Norsk kulturskoleråd i 2009 statsstøtte pålydende 15 552 030 kroner. Av disse kommer 6 431 030 kroner som organisasjonstilskudd i sekkeposten 74, mens 9 121 000 kroner kommer via post 71 som skal gå til utvikling av musikk- og kulturskolene.

Les flere nyheter!