Mye verre for noen - bra for de fleste

img_201.JPG
UROLIG: - Det er bekymringsfullt at forskjellen mellom kommunene øker, både når det gjelder skolepenger og bredde i tilbudet, sier styreleder Aase Sætran i Norsk kulturskoleråd.
26.02.2009 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Mye verre for noen - bra for de fleste

TRONDHEIM: Forskjellene i kulturskoletilbudet hos norske kommuner er alarmerende økende. Dramatiske budsjettkutt rammer en del kulturskoler svært hardt.

 

Den økonomiske situasjonen er kraftig forverret for noen kulturskoler mens et flertall av skolene fortsatt har økonomi til å gi gode undervisningstilbud.

 

Det viser resultatene fra en spørreundersøkelse Norsk kulturskoleråd nylig har gjennomført blant norske kulturskoleledere i rådets medlemskommuner etter den kommunale budsjettbehandlingen for 2009. Ledere i 283 kulturskoler svarte på spørsmålene kulturskolerådet sendte ut. Les selve rapporten her.

 

– Bekymringsfull forskjell

 

– Mange kommuner gjør en flott jobb og gir kulturskolen gode rammevilkår samtidig som de klarer å holde skolepengene på et lavt nivå. Men dagens stramme kommuneøkonomi gjør at vi dessverre også ser eksempler på det motsatte. Jeg er redd for at de høye skolepengene i en del kulturskoler stenger barn ute fra muligheten til å delta i kulturelle aktiviteter og dermed skaper større sosiale forskjeller. Samtidig er det bekymringsfullt at forskjellen mellom kommunene øker, både når det gjelder skolepenger og bredde i tilbudet, sier styreleder Aase Sætran  i Norsk kulturskoleråd.

 

Dårlig eller svært dårlig for én av fire

 

Hver fjerde kulturskoleleder karakteriserer budsjettsituasjonen i egen skole som dårlig eller svært dårlig. Like mange sier situasjonen er god eller svært god. Halvparten av lederne sier budsjettsituasjonen er akseptabel.

 

Undersøkelsen viser at antallet kommuner med over 3 000 kroner som høyeste skolepengesats for en elevplass per år forventes å bli mer enn doblet fra 2008 til 2010. Høyeste sats i 2008 var Lørenskog kulturskoles 3 520 kroner. I 2009 vil Bærum musikk- og kulturskole overta denne ytterst lite flatterende ”tetposisjonen” med 4 000 kr. Og i 2010 vil trolig Strand kulturskole bykse til topps med 5 760 kroner. Iallfall ser det slik ut i kommunens vedtatte langtidsbudsjett.

 

Fjerner søskenmoderasjon og friplassordninger

 

De dårlige tidene hos enkelte kulturskoler medfører også at moderasjonsordninger for familier med flere barn eller økonomisk vanskeligstilte familier forsvinner. 14 prosent av kulturskolene har fjernet ordningen med søskenmoderasjon. 10 prosent har avviklet sin friplassordning.

 

Nesten 30 prosent av kulturskolelederne som svarte i Norsk kulturskoleråds undersøkelse opplever kulturskolens budsjettsituasjon som dårligere enn for noen år tilbake, mens drøyt 20 prosent sier det samme om situasjonsendringen fra i fjor til i år. Dette viser at mange opplever en vesentlig forverring av kulturskolens budsjett de senere år.

 

Les rapporten

Les flere nyheter!