Lover plass til alle i kulturskolen

img_212.gif
img_212.gif
04.02.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lover plass til alle i kulturskolen

OSLO: Alle barn i Norge som ønsker det skal få plass i kulturskolen.

 

Intet mindre enn dette lover Arbeiderpartiet i forslaget til nytt stortingsvalgprogram.

– Vi ønsker en sterk satsing på kulturskolene, sier Ap-nestleder Helga Pedersen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Torsdag 5. februar presenterte hun programforslaget, hvor følgende står om kulturskolen:

 

"Arbeiderpartiet vil gi tilbud om plass i kulturskole til alle barn som ønsker det. Som en del av kulturløftet vil vi styrke kulturskoletilbudet og bedre den sosiale rekrutteringen til kulturskolene, slik at pris ikke er et hinder for å delta. Vi vil legge til rette for at flere får et kulturskoletilbud gjennom SFO."

 

– I dag er det vel 107 000 elever ved landets kulturskoler, men det er altfor mange som ikke får plass. I en rekke kommuner er det lange køer. Rundt 25 000 barn og unge står på ventelister, sier Helga Pedersen til ANB.

 

Flere plasser

 

– Kulturskoletilbudet må derfor bygges ut. Målet må være at alle skal få plass. I tillegg ønsker

vi å bedre den sosiale rekrutteringen til kulturskolene, sier hun. Programkomiteen i Ap vil ha en helhetlig plan som sikrer at alle barn i Norge som ønsker det, skal få tilbud om plass i kulturskole uten å betale mer enn "rimelig med skolepenger".

 

– Vi foreslår ikke noe tak på egenbetalingen, men vi skal se nærmere på betalingsordningene. Pris må ikke bli et hinder for mange barn som ønsker plass i en kulturskole. Vi ønsker også i større grad å integrere kulturskolene i skolefritidsordningene, sier Helga Pedersen til ANB. Hun mener det er for dyrt når prisen nå er opptil 6 000 kroner i året for en kulturskoleplass.

 

Statlig bidrag

 

Ap-nestlederen understreker at det er et kommunalt ansvar å sørge for et kulturskoletilbud.

– Men vi er også villig til å bruke statlige penger slik at alle som ønsker det får plass, sier Pedersen.

 

– Kommunene ser verdien av å satse på kultur. Jeg mener at kulturskolene skal være en berikelse for alle. Disse skolene legger et godt grunnlag for at kultur ikke bare skal være for fiffen. Kultur fremmer også attraktivitet og bolyst i alle deler av landet. Det er åpenbart for store geografiske forskjeller i kulturskoletilbudet. Denne skjevheten må vi jevne ut slik at bosted og sosial rekruttering ikke blir avgjørende for om et barn får plass i kulturskole eller ikke, sier Pedersen til ANB.

Les flere nyheter!