Kartlegger samarbeid mellom skoler og kulturinstitusjoner

img_202.jpg
img_202.jpg
27.02.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kartlegger samarbeid mellom skoler og kulturinstitusjoner

OSLO: Gode eksempler på samarbeidsavtaler mellom skoler og kulturinstitusjoner/-organisasjoner. Det er hva Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ønsker hjelp til å finne.

 

Senteret har gitt oppdraget til konsulentfirmaet Albatrass og Hilde Madsø Jacobsen.

 

- Jeg vil svært gjerne komme i kontakt med både skoler som er involvert i en slik type samarbeid, og som har mulighet til å hjelpe meg med å svare på noen spørsmål, sier Madsø Jacobsen.

 

Rapporten som skal skrives skal være en rapport med eksempler på gode samarbeids- og partnerskapsavtaler mellom skoler og kunst- og kulturinstitusjoner/-organisasjoner, og hvordan en bør gå fram for å få til et vellykket samarbeid. Partnerskapsavtale innebærer at samarbeidet er formalisert gjennom en gjensidig forpliktende avtale mellom skolen og organisasjonen/institusjonen. Samarbeidet kan for eksempel dreie seg om at skoleklasser lager utstillinger, setter opp et eget teaterstykke, at elever observerer arbeidsprosesser eller blir kjent med en kulturinstitusjon på ulikt vis.

 

- Jeg ringer gjerne for en samtale, men dersom det passer bra å svare på e-post, står spørsmålene listet opp nedenfor. På forhånd tusen takk for hjelpen! sier Madsø Jacobsen.

 

Svarene kan sendes henne på e-post: hilde@albatrass.no. Du kan også kontakte henne på telefon 470 40 277.

 

Spørsmålene

 

1) Hvordan fikk du/dere vite at det var en mulighet å etablere en partnerskapsavtale med en kunst-/kulturinstitusjon?

 

2) Hvordan gikk dere frem for å formalisere samarbeidet?

 

3) Hvordan gikk dere frem for å konkretisere samarbeidet?

 

4) Hvilke kriterier lå til grunn for samarbeidet med ....?

 

5) Hva gikk prosjektet dere gjennomførte ut på?

 

6) Hvilke klassetrinn var involvert i prosjektet?

 

7) Hvor lenge varte samarbeidet?

 

8) Hva fikk dere ut av prosjektet helt konkret?

 

9) Er samarbeidet blitt videreført? Eventuelt hvorfor ikke?

 

10) I hvilken grad har prosjektet gitt noe tilbake til skolen i tillegg til selve gjennomføringen av prosjektet? Har prosjektet gitt merverdi/overføringsverdi?

 

11) Vil du/dere anbefale andre å gjøre noe liknende?

 

12) Kjenner du til andre institusjoner eller organisasjoner innenfor kunst- og kulturfeltet som har gjennomført liknende samarbeid med skoler? Isåfall hvilke?

Les flere nyheter!