Kulturskolerådet representert i viktig utvalg

img_99.jpg
UTVALGSMEDLEM: Eivind Nåvik. (Foto: privat)
23.03.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet representert i viktig utvalg

OSLO: I statsråd 18. mars ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor nå. Eivind Nåvik, kulturskolekonsulent i Hedmark og Oppland, er med.

 

- Den rødgrønne regjeringens kulturløft har gitt store økninger i de økonomiske rammevilkårene for kulturlivet. I perioden har det vært lagt frem en lang rekke stortingsmeldinger innenfor ulike delsektorer av kulturlivet. Nå er det på tide med mer overgripende analyser av det mønsteret som har vokst frem av mål, virkemidler og tiltak på kulturfeltet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding fra .

 

- Når vi nå er i rute med å oppfylle Kulturløftet II, er det samtidig viktig å se fremover. Dette utvalget skal derfor også komme med innspill til kulturpolitikken etter 2014, sier Huitfeldt.

Utvalget skal gjennomgå kulturpolitiske mål, virkemidler og tiltak i perioden etter 2005, og kan fremme forslag om endringer i disse på bakgrunn av sine vurderinger.

 

Anne Enger, fylkesmann i Østfold, skal lede utvalget, som ellers er sammensatt av 13 personer med bred kunnskap om norsk kultur- og samfunnsliv. Eivind Nåvik, som arbeider som kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråds fylkesavdelinger i Hedmark og Oppland, er altså blant disse. I likhet med de øvrige medlemmene i utvalget er han håndplukket ut fra sin kompetanse og sine kvaliteter, ikke som representant for sin arbeidsgiver.

 

Utredningen skal legges fram innen utgangen av 2012.

 

Utvalgets mandat

 

Utvalgets medlemmer

Les flere nyheter!