Lokale utviklingsmidler 2011: Tid for å søke

img_102.jpg
MIDLER FINS: Har du et godt kulturskoleprosjekt på gang, fins det midler å søke på. (Foto: privat)
08.03.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lokale utviklingsmidler 2011: Tid for å søke

JUDABERG: 1,5 millioner kroner skal i løpet av våren fordeles på gode og utviklende kulturskoleprosjekt. Tida er inne for å søke om midler, søknadsfristen er 20. april.

 

I statsbudsjettet for 2011 er det bevilget midler til utvikling av kulturskolene. Norsk kulturskoleråd disponerer denne budsjettposten i samråd med Utdanningsdirektoratet. Innenfor rammen av disse midlene har sentralstyret i Norsk kulturskoleråd i samråd med Utdanningsdirektoratet satt av 1,5 millioner kroner som skal gå til utviklingsarbeid i form av lokale og regionale prosjekt.

 

For å sørge for god utnyttelse og innretning i forhold til bruk av disse midlene, er mesteparten øremerket for å støtte lokale og regionale prosjekt. Kulturskolene er den primære målgruppen.

 

Søknadsfristen i år er altså 20. april.

Les flere nyheter!