Kulturskolekalenderen 2012

img_34.jpg
Kan bestilles: Kulturskolekalenderen 2012 kan bestilles.
23.11.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolekalenderen 2012

Den nasjonale Kulturskolekalenderen 2012 er ferdig juryert og produsert, og kan bestilles fra Norsk kulturskoleråd.

 

Juryen har igjen hatt en krevende, men også spennende og givende jobb å gjøre, med å plukke ut arbeidene som til sammen utgjør den ”kunstutstillingen” kalenderen som helhet utgjør. Elever ved over 60 kulturskoler hadde sendt inn arbeider til vurdering.

 

Fagkoordinator for visuelle kunstfag i Norsk kulturskoleråd, Fabiola Charry, er igjen imponert over kvaliteten på de innsendte bidragene. Hun har stått for juryeringen sammen med Siri Singsaas, som også arbeider i Norsk kulturskoleråd, som prosjektmedarbeider innen blant annet visuelle kunstfag.

 

Takker både elever og lærere
– Jeg ønsker å takke alle som bidro med flotte arbeider av høy kvalitet for innsatsen. Takk også til de mange som leverte gode forslag, men som det dessverre ikke ble plass til denne gangen. Håper dere forsøker til neste år, sier Fabiola Charry, som også vil rette en stor takk til elevenes pedagoger:

 

– En ekstra takk til de mange pedagogene som har gjort en flott jobb med å sende oss dokumentasjon av arbeidene, og dermed spart oss for veldig mye arbeid med fotografering og tilbakesendelse av disse, sier Charry.

 

Fin profilering
Hun mener kalenderen er et særdeles godt uttrykk for det engasjement en finner i mange kulturskoler i arbeidet med de visuelle kunstfagene, og at kalenderen speiler både bredden og kvaliteten i arbeidet.

 

– Dette er en flott julegave til alle du kjenner, både venner og slekt, og andre bekjentskaper som kan ha glede og nytte av å ha en kalender som påminner dem om alt det flotte som skjer ved kulturskolen også på deres eget sted i landet, sier Charry.

 

Slik skaffer du deg kalenderen
Den nye kulturskolekalenderen koster 150 kroner. Bestiller du 15 eller flere blir prisen 130 kroner per stykk.

 

Du kan bestille kalenderen ved å sende en e-post til post@kulturskoleradet.no. Husk fullstendig navn og adresse, eventuelt også andre faktuaraopplysninger..

 

 

Les flere nyheter!