– Kulturløftet gagner i liten grad kommunene

img_423.jpg
IKKE IMPONERT: - Kulturløftet er et statlig prosjekt og kommer i liten grad kommunesektoren til gode, sier forsker Oddveig Storstad til Aftenposten. (Foto: bygdeforskning.no)
09.05.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

– Kulturløftet gagner i liten grad kommunene

OSLO: Kulturløftet er et statlig prosjekt og kommer i liten grad kommunesektoren til gode. Det er et Giske-prosjekt som gir mye oppmerksomhet, men liten reell effekt for kultursatsingen i den jevne kommune.

 

Så sier forsker Oddveig Storstad ved Norsk senter for bygdeforskning til Aftenposten 9. mai 2012.

 

Aftenposten har sett på flere statistikker og forsøkt å danne seg et bilde av betydningen av Kulturløftet som den rødgrønne regjeringen lanserte i 2005. Dette ble fulgt opp i 2009 med Kulturløftet II. Målet er at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. Aftenposten ser en klar tendens:

 

Tidenes kulturløft preger ikke den lokale kulturen. Idrettsbygg, idretts- og fritidsaktiviteter spiser stadig det største stykket av kaka i kommunens kultur- og idrettstilbud. I følge Aftenposten har andelen som går til kulturskoler via kommunenes kulturbudsjett sunket siden 2005.

 

I følge Aftenpostens artikkel kan det se ut som Kulturløftet har medført en reell økning av de kulturmidlene som brukes på fylkeskommunale og statlige nivå, mens det på kommunalt nivå er en nedgang på til sammen 700 millioner kroner siden 2006, når en tar prisveksten med i beregningen.

 

Mye mer om saken i Aftenpostens papirutgave 9. mai 2012.

Les flere nyheter!