Sentralstyret utfordrer partiene til handling

img_426.JPG
UTFORDRER TIL HANDLING: Aase Sætran (t.h.) er lei av bare godord fra politikere - her representert ved Hadia Tajik (Ap) og Ib Thomsen (Frp) - og ønsker politisk handling til kulturskolens beste.
15.05.2012 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Sentralstyret utfordrer partiene til handling

TRONDHEIM: Hallo, samtlige stortingspartier: Vil dere - på tilsvarende måte som for barnehagen - gå inn for en tverrpolitisk, forpliktende opptrappingsplan for kulturskolen?

 

Litt tabloidisert er dette utfordringen Norsk kulturskoleråds styreleder Aase Sætran og nestleder Trygg Jakola har gitt stortingspartiene gjennom et offensivt, åpent brev.

 

Sætran og Jakola synes at alle partiers godord om kulturskolene nå bør føre til konstruktiv og forpliktende handling. Derfor brevet som gjengis nedenfor, og som er sendt til både stortingsgruppene og partikontorene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

 

Åpent brev til de politiske partier

 

”Norsk kulturskoleråd i samarbeid med Norges musikkhøgskole arrangerte 13. april Kulturskolenes lederkonferanse 2012. Konferansen ble avsluttet med en paneldiskusjon der stortingsrepresentanter fra de politiske partiene (minus Venstre, som avholdt landsmøte) deltok.

 

Som i tilsvarende debatt for ett år siden, lovpriste stortingspolitikerne kulturskolen, og poengterte hvor viktig og bra kulturskolen er. Men utover dette kom ikke politikerne med noe som helst løfte om hva en skal gjøre for å få til et tilbud til de 30.000 barn og unge som står på venteliste.

 

Det er vel og bra med godord, men Norsk kulturskoleråd synes det nå bør tas politisk initiativ som bringer kulturskolen videre i forhold til å være et ”kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris”, slik det er sagt i regjeringas Kulturløftet II.

 

I Statsbudsjettet for 2010 ble det bevilget 40 millioner kroner som i følge daværende kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell skulle være starten på ei storstilt satsing på kulturskolen. Statsråden omtalte bevilgningen som begynnelsen på kulturskoleløftet.

 

Siden har lite skjedd.

 

I kulturskoledebatten vises det ofte til hva som ble gjort fra politikernes side for at alle som ønsket det skal få barnehageplass. En fikk til et barnehageforlik på tvers av de politiske partier, der partiene inngikk en forpliktende opptrappingsplan, og der partipolitisk prestisje mer eller mindre ble satt til side.

 

Vårt spørsmål til de politiske partier er derfor følgende:

 

For å kunne følge opp alle godordene fra alle politiske partier om viktigheten av kulturskole, og for å oppfylle Kulturløftet:

 

Vil dere på tilsvarende måte som for barnehagen, gå inn for en tverrpolitisk, forpliktende opptrappingsplan for kulturskolen?”

 

 

 

Les flere nyheter!