19 kulturskoler nominert til fyrtårnstatus

img_471.jpg
FYRTÅRNKANDIDATER: 19 kulturskoler venter spent på å få vite om de får fyrtårnstatus for perioden 2012-2014.
21.09.2012 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

19 kulturskoler nominert til fyrtårnstatus

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd ønsker å trekke fram gode eksempler på kulturskoler som leder an utviklingen i kulturskole-Norge. Fem fyrtårnkulturskoler skal utnevnes, og 19 kulturskoler er nå nominert.

 

De 19 nominerte er:

 

• Kulturskolen i Ås, Akershus

• Elverum kulturskole, Hedmark

• Gol kulturskule, Buskerud

• Kongsberg kulturskole, Buskerud

• Larvik kulturskole, Vestfold

• Stokke kulturskole, Vestfold

• Skien kulturskole, Telemark

• Porsgrunn kulturskole, Telemark

• Kristiansand kulturskole, Vest-Agder

• Stord kulturskule, Hordaland

• Gloppen kulturskule, Sogn og Fjordane

• Molde kulturskole, Møre og Romsdal

• Melhus kulturskole, Sør-Trøndelag

• Namsos kulturskole, Nord-Trøndelag

• Salten kultursamarbeid (ni samarbeidende kulturskoler), Nordland

• Harstad kulturskole, Troms

• Karlsøy kulturskole, Troms

• Tromsø kulturskole, Troms

• Hammerfest kulturskole, Finnmark

 

Selve utnevnelsene skjer 18. oktober, på Norsk kulturskoleråds landsmøte i Hamar. 

 

– Juryen er overveldet over det høye nivået på nominasjonene til fyrtårnkulturskolene for 2012 - 2014. Det har kommet inn 19 nominasjoner fordelt på 14 fylker innenfor de fem kategoriene som det skal utnevnes fyrtårnkulturskoler i, sier juryleder Stein Erik Hansen, til daglig fagsjef i Norsk kulturskoleråd.

 

Det skal utnevnes fyrtårnkulturskoler innen følgende utviklingsområder:

 

• Inkludering

• Samarbeid og samhandling

• Lokaliteter og utstyr

• Faglig bredde

• Ny fagmetodikk

 

Fylkes- og regionstyrene i Norsk kulturskoleråds lokalavdelinger har i samarbeid med kulturskolekonsulentene innstilt kandidater, som så vurderes av en jury bestående av Edvin Eriksen (Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal), Torstein Sigel (UKM Norge), Hilde Roald Bern, Siri Singsaas og Stein Erik Hansen (alle fra Norsk kulturskoleråd sentralt).

 

– De nominerte kulturskolene profilerer seg - gjennom sin aktivitet - i sitt lokalsamfunn på en fremragende måte. Deres aktivitet har blitt lagt merke til nasjonalt og har hatt stor betydning for utviklingen i kulturskolen regionalt innenfor de fem områdene, sier juryleder Stein Erik Hansen.

 

– For juryen er det utfordrende arbeid å skulle velge ut de fem beste blant så mange gode kandidater, sier Stein Erik Hansen.

 

Med utnevnelsen følger det diplom og 20.000 kroner samt omtale i Kulturtrøkk, Norsk kulturskoleråds eget tidsskrift.

 

De fem fyrtårnene skal vise vei gjennom sin aktivitet i to år framover og bidra til et positivt fokus på viktige utviklingsområder i kulturskolen. I 2014 vil det bli utpekt nye fyrtårnkulturskoler.

 

De fem utviklingsområdene

 

Under følger en beskrivelse av utviklingsområdene som kandidatene vurderes ut i fra. Skolene bedømmes også ut fra størrelse og forutsetninger. De aktuelle utviklingsområdene:

 

• Inkludering: Kulturskoler som treffer et bredt spekter av brukergrupper og når nye målgrupper med et tilgjengelig og godt tilrettelagt fagtilbud.

 

• Samarbeid og samhandling: Kulturskoler som er gode på samarbeid med andre kunst- og kulturaktører og som innehar en god samhandlingsstruktur lokalt, nasjonalt eller internasjonalt som utvikler kulturskolen faglig og organisatorisk.

 

• Lokaliteter og utstyr: Kulturskoler med inspirerende, praktiske og godt tilrettelagte lokaler som gjør kulturskolen til et godt lære- og arbeidssted og et viktig ressurssenter i lokalsamfunnet.

 

• Faglig bredde: Kulturskoler som har et bredt og variert faglig tilbud og som har en høy kvalitet på opplæringen i kunst- og kulturfagene.

 

• Ny fagmetodikk: Kulturskoler som har utviklet eller tatt i bruk ny fagmetodikk innenfor et eller flere fagområder, hvor utviklingen i kulturskolen gir målgruppen mulighet til mangfold og fordypning i opplæringen.

 

Les flere nyheter!