Vellykket storfamilietreff for kulturskolen, DKS og UKM

img_473.jpg
Samarbeidskameratene: Torstein Siegel (UKM), Kirsti Saxi (KKS), Inger Anne Westby (Norsk kulturskoleråd) og Vera Micaelsen (DKS).
28.09.2012 Egil Hofsli (tekst) Marius Mandal (foto)
Del på:

Vellykket storfamilietreff for kulturskolen, DKS og UKM

LARVIK: Den kulturelle skolesekken, Ungdommens kulturmønstring og Norsk kulturskoleråd møttes nylig for aller første gang på nasjonalt nivå. Direktør Inger Anne Westby i Norsk kulturskoleråd synes det ble et svært vellykket møte.

 

– Konferansen ”Felles barn, felles arena” ble et spennende og konstruktivt møte, med god energi og ”ny giv”, sier Inger Anne Westby. – Det var også en god debatt på konferansen. Og jeg håper samarbeidet snart medfører at vi kan gå fra intensjonsavtale til samarbeidsavtale i nær framtid.

 

Felles barn, felles ansvar

 

19. og 20. september møttes fylkesnettverkene i Den kulturelle skolesekken (DKS), Ungdommens kulturmønstring (UKM) og Norsk kulturskoleråd til konferansen «Felles barn, felles ansvar» i Larvik. Med bakgrunn i den nasjonale intensjonsavtalen fra 2010 har de tre ordningene vært i jevnlig dialog, men dette var første gang alle fylkesleddene hadde anledning til å sette seg ned sammen og arbeide med idéutvikling.

 

Det ble arbeidet en god del i grupper som var organisert geografisk, men på tvers av de tre ordningene, noe som forhåpentligvis bidrar til at det også blir enda lettere å samarbeide regionalt framover. Det var satt opp en pris på 30.000 kroner til det beste prosjektforslaget. Denne prisen gikk til Opplands og Hedmarks prosjekt «Kulturbrua» som skal realiseres på Mjøsbrua i 2014 med barn og ungdom fra begge fylker.

 

Det ble satt ned ei samarbeidsgruppe som skal ha jevnlige møter framover. Denne består av de administrative lederne i de tre ordningene samt lederen for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS).

 

Les flere nyheter!