Nyregjeringa ønsker å avvikle kulturskoletimen

img_646.jpg
BORT MED KULTURSKOLETIMEN: Finansminister Siv Jensen vil avvikle kulturskoletimen etter inneværende skoleår. (Foto: Rune Kongsro)
08.11.2013 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nyregjeringa ønsker å avvikle kulturskoletimen

OSLO: Regjeringen foreslår å avvikle ordningen med én uketime med kulturskoletilbud i skole/SFO på barnetrinnet (1.-4. trinn) med virkning fra skoleåret 2014–2015.

 

Regjeringen rører derimot ikke støtten Norsk kulturskoleråd får til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift. Den blir 17,9 millioner kroner for 2014, slik Regjeringen Stoltenberg II foreslo.

 

Den nå avgåtte rødgrønne regjeringa fremmet 4. oktober 2013 en lovproposisjon om å innføre plikt for skoleeier til å tilby gratis kulturskoletilbud, jf. Prop. 206 L (2012–2013).  Regjeringen vil fremme en melding om å trekke lovproposisjonen.

 

Ved å avvikle den statlige støtten til kulturskoletimeordningen får regjeringen til en budsjettbesparelse på 71 millioner kroner i 2014.

 

Den blåblå regjeringa velger å bruke noen flere oljemilliarder i sitt budsjettforslag enn hva den rødgrønne gjorde, men det slår altså ikke positivt ut for verken kulturskoletimen eller kulturskolen.

 

Norsk kulturskoleråd direktør: - Ikke forundret

 

- Norsk kulturskoleråd er ikke forundret over at regjeringen ønsker å avvikle kulturskoletimen. I debattene både før og etter valget i høst har dette kommet relativt tydelig frem. Kulturskolerådet er fornøyd med at en lar innslaget for denne endringen være høsten 2014. Dermed får kommuner som har satt i gang tiltak rundt kulturskoletimen tid til å områ seg, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

- Det som også må sies er, at kulturskoletimen som idé og som en del av de lokale kulturskolenes portefølje, ikke er fjernet. Hvis de kommunene som nå er i gang ser at dette er et verdifullt og kvalitativt godt tiltak oppfordrer vi til at de ser på muligheten til å videreutvikle dette, sier Christiansen.

 

Glad for opprettholdt støtte til kulturskoleutvikling

 

Kulturskolerådets direktør er tilfreds med at støtten til kulturskoleutvikling og organisasjonsdrift er opprettholdt.

 

- Dette er svært viktig i en periode hvor en ny rammeplan for kulturskolene er under utvikling. Her vil vi få spennende utfordringer både av faglig og organisasjonsmessig art. Disse utfordringene er både nødvendige å ta tak i, spesielt med tanke på kvalitet både i fag og organisasjon, sier Christiansen.

 

- I forhold til midlene avsatt til kulturskoletimen hadde vi et håp om at en greide å opprettholde tilskuddet som ble lagt inn i de kommunale rammene, men at disse ble omdefinert slik at en lokalt kunne ha et større handlingsrom knyttet til utvikling og kvalitet, dog uten at de ble låst til en spesifikk satsing, slik som var tilfellet med kulturskoletimen, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

 

 

 

 

 

Les flere nyheter!