– Regjeringen må satse på kulturskoleutvikling

img_648.JPG
BETENKT: Direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd er bekymret over Solberg-regjeringens manglende satsing på kulturskolen.
13.11.2013 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

– Regjeringen må satse på kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: Solberg-regjeringen ønsker ikke å gi økonomisk støtte til kulturskoletimen utover innværende skoleår. I den anledning har Norsk kulturskoleråd ved direktør Morten Christiansen skrevet et åpent brev til statsminister, kunnskapsminister, partiledere og samtlige stortingsrepresentanter.

 

Her er innholdet i brevet:

 

"Norsk kulturskoleråd ga i høring - til Regjeringen Stoltenberg II - i forbindelse med forslaget om lovfesting av gratis kulturskoletilbud til elever i 1.-4. klasse, sin tilslutning til innføring av kulturskoletimen.

 

Med bakgrunn i denne høringen, og med bakgrunn i Regjeringen Stoltenberg IIs tilsagn om å sette av cirka 177 millioner kroner til helårseffekten av kulturskoletimen, er Norsk kulturskoleråd betenkt over at Solberg-regjeringen nå tenker å kutte denne bevilgningen.

 

Norsk kulturskoleråd er imidlertid ikke forundret over dette grepet. Vi er likevel bekymret over at midlene som var bevilget, er foreslått fjernet, og ikke går til videreutvikling av kulturskolen, herunder talentsatsing, kvalitetsarbeid, profesjonalisering osv.

 

Det er dessuten fremdeles lange ventelister i kulturskolene. Dette er en utfordring som en bør ta tak i. Det oppleves også at kostnaden med å ha barn i kulturskolen for enkelte blir så høy at dette skaper sosiale skiller samt gjør at vi mister mulige talenter.

 

Det må også sies at mange kulturskoler nå har lagt kulturskoletimen inn i porteføljen sin, og ser at det er et godt tilbud, som når bredden av elevmassen.

 

Norsk kulturskoleråd forventer med dette at en i dialogen mellom avtalepartnerne rundt den nye regjeringen - Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre - ikke reduserer et godt og solid tilskudd til kulturskolen."

 

Vedlagt brevet fulgte også Norsk kulturskoleråds høringsuttalelse om kulturskoletimen

 

Hør også innslag om saken i NRK Kulturnytt her

 

 

Les flere nyheter!